Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983 – 1989

    folyóiratok   » Erdélyi Magyar Hírügynökség
  » Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983 – 1989  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  összes lapszám » 1984 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőim

 
 

 
 

1984 [1984B.pdf]

1984/1, 1984. 01. 08. Szőcs Gézát kitiltották Nagyváradról. A Securitate zaklatásai Kertész Lóránd és családja ellen, Mutatók: Szőcs Géza; Sălăjan, Ion; Kertész Lóránd; Szabó Ibolya; Kertész Attila; Ara-Kovács Attila, Ellenpontok; Securitate, Nagyvárad; Kolozsvár; Magyarország

1984/2, 1984. 01. 15. Az ismét életbe léptetett beszolgáltatást kényszer elsősorban a moldvai részeket sújtja, Mutatók: , Moldva; Olténia; Munténia

1984/3, 1984. 01. 20. Visky Árpád bebörtönzésének körülményei, Mutatók: Visky Árpád; Buksa Zita; Nemes Levente; Szilveszter Lajos, marosvásárhelyi Unirea líceum; Sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház; KISZ; prahovai börtön, Székelyvécke; Sepsiszentgyörgy

1984/4, 1984. 02. 10. A magyar és a román hatóságok engedélyezték Tóth Károly és felesége magyarországi letelepedését, Mutatók: Tóth Károly; Tóth Ilona, Ellenpontok, Magyarország

1984/5, 1984. 02. 20. Éhínség a moldvai megyékben, Mutatók: , Szabófalva; Moldva

1984/6, 1984. 03. 10. Vizsgálat a Kriterion könyvkiadó ellen, Mutatók: Ceaușescu, Nicolae, RKP Központi Bizottsága; Kriterion

1984/7, 1984. 03. 15. Támadás a remeci rendőrőrs ellen, Mutatók: , román rendőrség/Milícia, Remec

1984/8, 1984. 09. 17. A román hatóságok Lancranjan magyar-ellenes könyve melletti állásfoglalásra szeretnék kényszeríteni az erdélyi magyar sajtót, Mutatók: Lăncrănjan, Ion; Ceaușescu, Nicolae

1984/9, 1984. 03. 20. Az ingázó értelmiségieket, munkásokat is sújtja a kényszerbeszolgáltatás, Mutatók:

1984/10, 1984. 11. 04. Házkutatások az Igaz Szó szerkesztőinél, Mutatók: Gálfalvy György; Duray Miklós, Igaz Szó; Erdélyi Magyar Hírügynökség; Securitate, Marosvásárhely; New York

1984/11, 1984. 03. 30. Letartóztatták és elítélték a magyar nyelvű oktatás felszámolása ellen tiltakozó Páll Bélát, Mutatók: Páll Béla, Bolyai Egyetem; bukaresti politikai foglyok börtönének idegosztálya, Gyergyóditró; Kolozsvár; Bukarest

1984/12, 1984. 04. 02. Körösi Csoma Sándor Alexandra Sama névvel román tudóssá „emelkedett”, Mutatók: Kőrösi Csoma Sándor; Kós Károly, Magazinul, Bukarest

1984/13, 1984. 04. 02. Csíkszeredán eltűnt öt magyar nemzetiségű egyén, Mutatók: , Securitate, Csíkszereda; Székelyföld

1984/14, 1984. 04. 05. Átkeresztelték a Babeș–Bolyai Egyetemet – ezentúl Kolozsvári Egyetem, Mutatók: , Babeș–Bolyai Egyetem; Kolozsvári Egyetem, Kolozsvár

1984/15, 1984. 04. 10. Anyagi juttatás helyett ezentúl gratuláció jár a feltalálóknak és újítóknak, Mutatók:

1984/16, 1984. 04. 10. Visszavonták C. V. Tudor több antiszemita verset tartalmazó legújabb kötetét, Mutatók: Tudor, Corneliu Vadim; Rosen, Moses; Eminescu, Mihai, Editura Albatros

1984/17, 1984. 04. 11. Moses Rosen beszéde szerint a háború alatt minden román zsidómentő, minden magyar pedig zsidóüldöző volt, Mutatók: Rosen, Moses; Ceaușescu, Nicolae

1984/18, 1984. 04. 12. Ilie Ceaușescu könyve a román történelemhamisítás újabb példája, Mutatók: Ceaușescu, Ilie, Katonai Könyvkiadó, Bukarest; Szovjetunió; Magyarország; Kárpát-medence

1984/19, 1984. 04. 15. A román államvezetés Kovászna megye megszüntetését tervezi, Mutatók: , Kovászna megye; Bákó megye; Brassó megye; Sepsiszentgyörgy

1984/20, 1984. 04. 18. A Körösi Csorna évforduló idején a Securitate több embert elhurcolt és tettleg bántalmazott Csomakörösön, Mutatók: Kőrösi Csoma Sándor, Kovászna megye; Csomakőrös

1984/21, 1984. 04. 20. Tizenhét ember halálát okozta egy gázvezeték robbanás Bákó megyében, Mutatók: , Bákó megye; Ojtozi-szoros; Bereck; Sósmező

1984/22, 1984. 04. 25. Román gazdasági reformok – „racionalizálás” vagy fizetés-csökkentés?, Mutatók:

1984/23, 1984. 04. 26. Erdélyben a szolgáltatásban dolgozók nem használhatják a magyar nyelvet, Mutatók:

1984/24, 1984. 04. 30. Moses Rosen provokatív magyarellenes kampánya, Mutatók: Rosen, Moses; Ceaușescu, Nicolae, Securitate

1984/25, 1984. 05. 20. A magyarság szellemi életének, kulturális intézményeinek további korlátozása, Mutatók: Kovács János; Bartha Zoltán; Horváth Andor; Bodor Pál; Gál Ernő; Huszár Sándor; Rădulescu, Iulia; Dulea, M.; Deac, Augustin; Podoabă, Francisc; Illés József; Csiki Dénes; Szász Béla, Pezderka Sándor; Domokos Géza; Ceaușescu, Nicolae; Zelei Miklós; Ștefănes, Művelődés; A Hét; Jóbarát; Korunk; Kriterion; RKP Központi Bizottsága; Művelődési Minisztérium; Román Írószövetség; Akadémiai Kiadó; Zenei Kiadó; Meridiane Kiadó; Editura Albatros; Utunk; Tudományos és Enciklopédiai Kiadó; Ceres Kiadó; Sport és Turisztikai, Bukarest; Kína

1984/26, 1984. 06. 05. Az erdélyi magyar ellenzék üzenete a Románok Nemzeti Kongresszusához, Mutatók: , Románok Nemzeti Kongresszusa, Genf

1984/27, 1984. 06. 05. Megfosztották Tőkés Istvánt püspökhelyettesi, valamint főszerkesztői rangjaitól, Mutatók: Tőkés István; Tőkés László, Református Szemle, Kolozsvár

1984/28, 1984. 06. 06. Két magyar nemzetiségű diákot kizártak a kolozsvári képzőművészeti főiskoláról, Mutatók: , Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola; Securitate, Kolozsvár

1984/29, 1984. 06. 08. Sepsiszentgyörgyön felrobbantották Mihai Viteazul szobrát, Mutatók: , Sepsiszentgyörgy

1984/30, 1984. 06. 10. Újabb adatok a sepsiszentgyörgyi szoborrobbantástól, Mutatók: , Sepsiszentgyörgy

1984/31, 1984. 06. 15. Korőspatakon letartóztattak két magyar nemzetiségű bányászt, Mutatók: , Securitate, Kőröspatak

1984/32, 1984. 06. 21. Csak szervezett zarándokmenetek juthattak a Csíksomlyói Búcsú kegyhelyeihez, Mutatók: , román rendőrség/Milícia, Csíksomlyó

1984/33, 1984. 06. 25. 1984 őszétől öt román nyelvű osztályt indítanak az utolsó, eddig kizárólag magyar nyelven oktató kolozsvári gimnáziumban, Mutatók: , Kolozsvár

1984/34, 1984. 06. 30. A Korunk negyvenhárom éve, Mutatók: Dienes László; Gaál Gábor; Gáll Ernő; Rácz Győző; Kántor Lajos, Korunk, Kolozsvár

1984/35, 1984. 07. 12. Tóth Károly és családja elhagyta Romániát, Mutatók: Tóth Károly; Tóth Ilona; Kertész Lóránd; Kertész Éva, Ellenpontok

1984/36, 1984. 07. 12. Új, titkos államvédelmi intézményt szerveztek Romániában, Mutatók:

1984/37, 1984. 07. 25. C. V. Tudor vádirata Moses Rosen ellen, Mutatók: Tudor, Corneliu Vadim; Rosen, Moses, Bukarest

1984/38, 1984. 07. 26. A végző magyarszakos tanárokat román, a románokat pedig magyar nyelvterületre nevezik ki, Mutatók: , Kolozsvári Egyetem; RSZK Nevelési- és Tanügyminisztériuma; RKP Központi Bizottsága, Kolozsvár

1984/39, 1984. 07. 26. A romániai magyar tannyelvű oktatás két évtizede, Mutatók: , RSZK Nevelési- és Tanügyminisztériuma, Órománia (Regat)

1984/40, 1984. 07. 30. Az állami egyházügyi hatóság kérdőíves „felmérése” a szekták ellenőrzésére, Mutatók: , Román Ortodox Egyház, szekták

1984/41, 1984. 08. 10. A román kormányzat a magyar protestáns lelkészek létszámának csökkentésével próbálja beolvasztásra kényszeríteni az önálló magyar gyülekezeteket, Mutatók: , Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár

1984/42, 1984. 08. 10. Korlátozzák a lelkészek gyülekezetükön kívüli szolgálatát, Mutatók: , Kolozsvári Református Egyházkerület, Kolozsvár

1984/43, 1984. 08. 21. A Securitate által súlyosan bántalmazott Pálfy Géza halálának körülményeit ismerőket megfenyegette és hallgatásra szólította fel a román rendőrség, Mutatók: Pálfy Géza, Securitate; román rendőrség/Milícia

1984/44, 1984. 09. 02. Tőkés László nyílt levele D. Papp László püspöknek Illyés Gyuláról, Mutatók: Tőkés László; Papp László; Illyés Gyula, Dés

1984/45, 1984. 09. 05. Egy erdélyi magyar költő kilépett a Román írószövetségből, Mutatók: Kányádi Sándor, Román Írószövetség

1984/46, 1984. 09. 05. Magyar nemzetiségű zenészek elbocsátása Marosvásárhelyen, Mutatók: , Marosvásárhelyi Filharmónia, Marosvásárhely

1984/47, 1984. 09. 10. A protestáns egyház helyzete Romániában, Mutatók: Papp László; Nagy Gyula; Tőkés István, Departamentul Cultelor (Vallásügyi Főosztály)

1984/48? , , Mutatók:

1984/49, 1984. 09. 13. Romániában szabadon bocsátottak két politikai foglyot, Mutatók: Visky Árpád; Calciu-Dumitreasa, Gheorghe; Borbély Ernő; Búzás László; Filipescu, Radu; Páll Béla

1984/50, 1984. 09. 15. A romániai biztonsági szervek tettleg bántalmaztak egy néprajztudóst, Mutatók: Gazda József, Securitate, Bákó

1984/51, 1984. 09. 15. A romániai magyar szellemi élet elleni újabb hatósági támadás, Mutatók: Sófalvi György, Irodalmi Kerekasztal; Securitate, Szatmár

1984/52, 1984. 09. 18. Romániában ismét megszüntettek egy magyar iskolát, Mutatók: , Marosvásárhely

1984/53, 1984. 09. 19. Visky Árpádot nem alkalmazhatják az erdélyi magyar színházak, Mutatók: Visky Árpád

1984/54, 1984. 09. 21. A mai romániai bérezési rendszer, Mutatók:

1984/55, 1984. 10. 02. Baász Imre neves grafikus meghurcolása, Mutatók: Baász Imre, Securitate, Sepsiszentgyörgy

1984/56, 1984. 11. 05. Őrizetbevételek és vallatások Romániában egy ENSZ-alkalmazott látogatását követően, Mutatók: Szekeres Zsolt; Király Károly; Sütő András, ifj.; Farkas Árpád, ENSZ; Securitate

1984/57, 1984. 11. 10. Két székelyföldi megyében intézkedések történtek a magyar tannyelvű oktatás felszámolására, Mutatók: , Hargita megye; Kovászna megye

1984/58, 1984. 11. 11. Magyartalanítás a Hargita-megyei pártalapszervezetben, Mutatók: , Hargita megye

1984/59, 1984. 11. 15. Az erdélyi diákokat továbbra is arra kényszerítik, hogy elhagyják szülőföldjüket, Mutatók: , Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézet; Kolozsvári Egyetem, Marosvásárhely; Kolozsvár; Órománia (Regat)

1984/60, 1984. 11. 20. Egy interjú a romániai zsidóság megsemmisítéséről és ami mögötte van, Mutatók: Brindusi, Andrei; Vágó Béla, Szabad Európa Rádió

1984/61, 1984. 11. 22. Feltehetően a Securitate ügynökei törtek be egy erdélyi magyar folyóirat szerkesztőségébe, Mutatók: , Új Élet; Securitate; román rendőrség/Milícia, Marosvásárhely

1984/62, 1984. 11. 28. Ceaușescu titkos beszédben ítélte el az USA-t és Franciaországot, miközben retorziókat sürgetett a Romániában élő nemzetiségek ellen, Mutatók: Ceaușescu, Nicolae , RKP Bukarest municípiumi pártszervezetének konferenciája, RKP XIII. Kongresszusa, Bukarest

1984/63, 1984. 11. 30. Kézdivásárhely, Kézdivásárhelyen a biztonsági szervek agyonvertek egy munkást, Mutatók: , Securitate; román rendőrség/Milícia, Kézdivásárhely

1984/64, 1984. 11. 30. Leváltották a Kovászna megyei állambiztonsági szervek vezetőit, Mutatók: , Securitate; román rendőrség/Milícia, Kovászna megye; Órománia (Regat)

1984/65, 1984. 12. 02. A pártkongresszust követően frontális támadás indult a romániai magyarság ellen, Mutatók: Ceaușescu, Nicolae; Domokos Géza; Méhes Lajos, RKP XIII. Kongresszusa; Magyar Szocialista Munkáspárt

1984/66, 1984. 12. 09. Újabb retorziók a magyar-román határon, Mutatók: Groza, Petru , Magyar Televízió, Biharkeresztes

1984/67, 1984. 12. 11. Rendelkezések a magyar folklór-emlékek megsemmisítéséről, Mutatók: , Kolozsvár

 
 
kapcsolódók
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983 – 1989
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web