Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983 – 1989

    folyóiratok   » Erdélyi Magyar Hírügynökség
  » Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983 – 1989  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
 
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőim

 
 

 
 

1983 [1983B.pdf]

1983/1, 1983. 05. 20. Megalakult az Erdélyi Magyar Hírügynökség, Mutatók: , Erdélyi Magyar Hírügynökség, Budapest

1983/2, 1983. 06. 15. Új módszerek az anyanyelvi oktatás elsorvasztására, Mutatók: , Babeș–Bolyai Egyetem; Román Kommunista Párt; RSZK Nevelési- és Tanügyminisztériuma, Kolozsvár; Órománia (Regat); Amerikai Egyesült Államok

1983/3, 1983. 08. 01. Nemzetiségi ellentétek szítását szolgáló „történelmi” tanulmányok, Mutatók: Lăncrănjan, Ion; Neagu, Cosma; Marinescu, Dumitru; Horthy Miklós; Ceaușescu, Nicolae, Román Kommunista Párt; Politikai Kiadó; Gestapo; Siguranța; Securitate; ENSZ

1983/4, 1983. 08. 30. A magyar hatóságok elutasították Tóth Károly letelepedési kérelmét, Mutatók: Tóth Károly; Tóth Ilona, Ellenpontok; Magyar Népköztársaság Kolozsvári Főkonzulátusa, Magyarország/Magyar Népköztársaság; Kolozsvár

1983/5, 1983. 09. 01. Visky Árpádot öt évi fegyházbüntetésre ítélték, Mutatók: Visky Árpád, román rendőrség/Milícia

1983/6, 1983. 09. 02. A magyar-ellenes röpcédulák román készítőit felmentik, állítólagos magyar terjesztőit hat-hat év börtönre ítélik, Mutatók: Borbély Ernő; Bíró Katalin; Búzás László, Igaz Szó; román rendőrség/Milícia, Székelyföld; Marosvásárhely

1983/7, 1983. 09. 05. A román hatóságok is visszautasították Tóth Károly és felesége kivándorlási kérelmét, Mutatók: Tóth Károly, Tóth Ilona, Ellenpontok; román rendőrség/Milícia, Magyarország

1983/8, 1983. 09. 17. A román hatóságok Lancranjan magyar-ellenes könyve melletti állásfoglalásra szeretnék kényszeríteni az erdélyi magyar sajtót, Mutatók: Lăncrănjan, Ion; Ceaușescu, Nicolae

1983/9, 1983. 10. 01. A román hatóságok „vallásos nacionalizmus” ürügyén leállítják a honismereti kerékpárostúrát, Mutatók: , KISZ; Ifjúmunkás; Securitate, Bukarest; Székelyudvarhely; Erdőszentgyörgy

1983/10, 1983. 11. 04. Marosvásárhely, Házkutatások az Igaz Szó szerkesztőinél, Mutatók: Gálfalvy György; Duray Miklós, Igaz Szó; Securitate; Kutyaszorító; Erdélyi Magyar Hírügynökség, Marosvásárhely

1983/11, 1983. 11. 05. Leváltották A Hét főszerkesztőjét és helyettesét, Mutatók: Ghrigoraș Neamțu, Cella; Huszár Sándor; Horváth Andor; Lázár Edit, A Hét; Szocialista Kultúra és Nevelés Tanácsa, Bukarest; Erdély; Órománia (Regat)

1983/12, 1983. 11. 05. „Kettős lista” a magyar értelmiségiekről: „megbízhatók” és „megbízhatatlanok”, Mutatók: , A Hét

1983/13, 1983. 11. 07. A román határőrség az ünnepi forgalom közepén több helyen lezárta a határt, Mutatók: , román rendőrség/Milícia, Nagyvárad; Arad; Magyarország

1983/14, 1983. 11. 08. Titkos rendelkezés a magyar turisták ellen, Mutatók: , Kolozsvár; Marosvásárhely; Nagyvárad; Temesvár

1983/15, 1983. 11. 15. Szabotázsakciók több egeresi gyárban, Mutatók: , Egeres

1983/16, 1983. 11. 15. Román, magyar és német írók közös tiltakozása, Mutatók: Ceaușescu, Nicolae; Manolescu, Nicolae; Popescu, Dumitru Radu, Román Írószövetség, Mangalia

1983/17, 1983. 11. 18. Az Izraelből érkező Joint-küldemények a párt titkos raktáraiba vándorolnak, Mutatók: , RSZK Vallásügyi Államtitkársága, Izrael

1983/18, 1983. 11. 20. Újabb hírek Borbély Ernő, Búzás László és Bíró Katalin sorsáról, Mutatók: Borbély Ernő; Bíró Katalin; Búzás László, Mikó Imre Líceum; Babeș–Bolyai Egyetem; Szakszervezetek Általános Szövetsége; Securitate; jilavai politikai foglyok börtöne, Csíkszereda; Sepsiszentgyörgy; Jilava

1983/19, 1983. 11. 21. A kolozsvári egyetem tanárait újabb utazási korlátozások sújtják, Mutatók: , Babeș–Bolyai Egyetem; RSZK Nevelési- és Tanügyminisztériuma, Kolozsvár; Magyarország

1983/20, 1983. 11. 21. Új „megbízható” vezetők a csökkentett példányszámú A Hét szerkesztőségében, Mutatók: Gyarmath János; Lázár Edit, A Hét; Román Kommunista Párt; Előre

1983/21, 1983. 11. 22. A Kós Károly centenárium rendezvényeinek betiltása, Mutatók: Kós Károly; Mikó Imre, kolozsvári Népi Egyetem; Securitate; Korunk; Dolgozó Nő, Kolozsvár

1983/22, 1983. 11. 22. Átalakították a csíkszeredai Traktorgyár vezetőségét, Mutatók: , Csíkszereda

1983/23, 1983. 11. 24. Romulus Zaharia „Megtévesztés” című regénye a román történelem átértékelésének újabb példája, Mutatók: Zaharia, Romulus; Lăncrănjan, Ion; Ceaușescu, Nicolae; Maniu, Iuliu; Nagy István; Xantus János; Balog Edgár; Horthy Miklós; Luka László, Dacia Könyvkiadó; RKP Kolozs-megyei bizottsága; Nemzeti Parasztpárt (Partidul Național Țărănesc), Románia; Birkenau; Malthausen

1983/24, 1983. 11. 29. Jugoszlávia visszaszolgáltatja Romániának az országon keresztül menekülni próbálókat, Mutatók: Tito, Josip Broz, Jugoszlávia; Olaszország; Ausztria

1983/25, 1983. 12. 01. Megfosztották állásától Tőkés István teológia professzort, Mutatók: Tőkés István, Protestáns Teológiai Intézet

1983/26, 1983. 12. 10. A román hatóságok felszámolják a Népi Egyetemek magyar tagozatait, Mutatók: , Népi Egyetemek; Román Kommunista Párt, Dés; Kolozsvár

1983/27, 1983. 12. 15. Az értelmiségi alkalmazottak számát negyven százalékkal csökkentik, Mutatók: , Román Kommunista Párt, Kolozsvár

1984 [1984B.pdf]

1984/1, 1984. 01. 08. Szőcs Gézát kitiltották Nagyváradról. A Securitate zaklatásai Kertész Lóránd és családja ellen, Mutatók: Szőcs Géza; Sălăjan, Ion; Kertész Lóránd; Szabó Ibolya; Kertész Attila; Ara-Kovács Attila, Ellenpontok; Securitate, Nagyvárad; Kolozsvár; Magyarország

1984/2, 1984. 01. 15. Az ismét életbe léptetett beszolgáltatást kényszer elsősorban a moldvai részeket sújtja, Mutatók: , Moldva; Olténia; Munténia

1984/3, 1984. 01. 20. Visky Árpád bebörtönzésének körülményei, Mutatók: Visky Árpád; Buksa Zita; Nemes Levente; Szilveszter Lajos, marosvásárhelyi Unirea líceum; Sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház; KISZ; prahovai börtön, Székelyvécke; Sepsiszentgyörgy

1984/4, 1984. 02. 10. A magyar és a román hatóságok engedélyezték Tóth Károly és felesége magyarországi letelepedését, Mutatók: Tóth Károly; Tóth Ilona, Ellenpontok, Magyarország

1984/5, 1984. 02. 20. Éhínség a moldvai megyékben, Mutatók: , Szabófalva; Moldva

1984/6, 1984. 03. 10. Vizsgálat a Kriterion könyvkiadó ellen, Mutatók: Ceaușescu, Nicolae, RKP Központi Bizottsága; Kriterion

1984/7, 1984. 03. 15. Támadás a remeci rendőrőrs ellen, Mutatók: , román rendőrség/Milícia, Remec

1984/8, 1984. 09. 17. A román hatóságok Lancranjan magyar-ellenes könyve melletti állásfoglalásra szeretnék kényszeríteni az erdélyi magyar sajtót, Mutatók: Lăncrănjan, Ion; Ceaușescu, Nicolae

1984/9, 1984. 03. 20. Az ingázó értelmiségieket, munkásokat is sújtja a kényszerbeszolgáltatás, Mutatók:

1984/10, 1984. 11. 04. Házkutatások az Igaz Szó szerkesztőinél, Mutatók: Gálfalvy György; Duray Miklós, Igaz Szó; Erdélyi Magyar Hírügynökség; Securitate, Marosvásárhely; New York

1984/11, 1984. 03. 30. Letartóztatták és elítélték a magyar nyelvű oktatás felszámolása ellen tiltakozó Páll Bélát, Mutatók: Páll Béla, Bolyai Egyetem; bukaresti politikai foglyok börtönének idegosztálya, Gyergyóditró; Kolozsvár; Bukarest

1984/12, 1984. 04. 02. Körösi Csoma Sándor Alexandra Sama névvel román tudóssá „emelkedett”, Mutatók: Kőrösi Csoma Sándor; Kós Károly, Magazinul, Bukarest

1984/13, 1984. 04. 02. Csíkszeredán eltűnt öt magyar nemzetiségű egyén, Mutatók: , Securitate, Csíkszereda; Székelyföld

1984/14, 1984. 04. 05. Átkeresztelték a Babeș–Bolyai Egyetemet – ezentúl Kolozsvári Egyetem, Mutatók: , Babeș–Bolyai Egyetem; Kolozsvári Egyetem, Kolozsvár

1984/15, 1984. 04. 10. Anyagi juttatás helyett ezentúl gratuláció jár a feltalálóknak és újítóknak, Mutatók:

1984/16, 1984. 04. 10. Visszavonták C. V. Tudor több antiszemita verset tartalmazó legújabb kötetét, Mutatók: Tudor, Corneliu Vadim; Rosen, Moses; Eminescu, Mihai, Editura Albatros

1984/17, 1984. 04. 11. Moses Rosen beszéde szerint a háború alatt minden román zsidómentő, minden magyar pedig zsidóüldöző volt, Mutatók: Rosen, Moses; Ceaușescu, Nicolae

1984/18, 1984. 04. 12. Ilie Ceaușescu könyve a román történelemhamisítás újabb példája, Mutatók: Ceaușescu, Ilie, Katonai Könyvkiadó, Bukarest; Szovjetunió; Magyarország; Kárpát-medence

1984/19, 1984. 04. 15. A román államvezetés Kovászna megye megszüntetését tervezi, Mutatók: , Kovászna megye; Bákó megye; Brassó megye; Sepsiszentgyörgy

1984/20, 1984. 04. 18. A Körösi Csorna évforduló idején a Securitate több embert elhurcolt és tettleg bántalmazott Csomakörösön, Mutatók: Kőrösi Csoma Sándor, Kovászna megye; Csomakőrös

1984/21, 1984. 04. 20. Tizenhét ember halálát okozta egy gázvezeték robbanás Bákó megyében, Mutatók: , Bákó megye; Ojtozi-szoros; Bereck; Sósmező

1984/22, 1984. 04. 25. Román gazdasági reformok – „racionalizálás” vagy fizetés-csökkentés?, Mutatók:

1984/23, 1984. 04. 26. Erdélyben a szolgáltatásban dolgozók nem használhatják a magyar nyelvet, Mutatók:

1984/24, 1984. 04. 30. Moses Rosen provokatív magyarellenes kampánya, Mutatók: Rosen, Moses; Ceaușescu, Nicolae, Securitate

1984/25, 1984. 05. 20. A magyarság szellemi életének, kulturális intézményeinek további korlátozása, Mutatók: Kovács János; Bartha Zoltán; Horváth Andor; Bodor Pál; Gál Ernő; Huszár Sándor; Rădulescu, Iulia; Dulea, M.; Deac, Augustin; Podoabă, Francisc; Illés József; Csiki Dénes; Szász Béla, Pezderka Sándor; Domokos Géza; Ceaușescu, Nicolae; Zelei Miklós; Ștefănes, Művelődés; A Hét; Jóbarát; Korunk; Kriterion; RKP Központi Bizottsága; Művelődési Minisztérium; Román Írószövetség; Akadémiai Kiadó; Zenei Kiadó; Meridiane Kiadó; Editura Albatros; Utunk; Tudományos és Enciklopédiai Kiadó; Ceres Kiadó; Sport és Turisztikai, Bukarest; Kína

1984/26, 1984. 06. 05. Az erdélyi magyar ellenzék üzenete a Románok Nemzeti Kongresszusához, Mutatók: , Románok Nemzeti Kongresszusa, Genf

1984/27, 1984. 06. 05. Megfosztották Tőkés Istvánt püspökhelyettesi, valamint főszerkesztői rangjaitól, Mutatók: Tőkés István; Tőkés László, Református Szemle, Kolozsvár

1984/28, 1984. 06. 06. Két magyar nemzetiségű diákot kizártak a kolozsvári képzőművészeti főiskoláról, Mutatók: , Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola; Securitate, Kolozsvár

1984/29, 1984. 06. 08. Sepsiszentgyörgyön felrobbantották Mihai Viteazul szobrát, Mutatók: , Sepsiszentgyörgy

1984/30, 1984. 06. 10. Újabb adatok a sepsiszentgyörgyi szoborrobbantástól, Mutatók: , Sepsiszentgyörgy

1984/31, 1984. 06. 15. Korőspatakon letartóztattak két magyar nemzetiségű bányászt, Mutatók: , Securitate, Kőröspatak

1984/32, 1984. 06. 21. Csak szervezett zarándokmenetek juthattak a Csíksomlyói Búcsú kegyhelyeihez, Mutatók: , román rendőrség/Milícia, Csíksomlyó

1984/33, 1984. 06. 25. 1984 őszétől öt román nyelvű osztályt indítanak az utolsó, eddig kizárólag magyar nyelven oktató kolozsvári gimnáziumban, Mutatók: , Kolozsvár

1984/34, 1984. 06. 30. A Korunk negyvenhárom éve, Mutatók: Dienes László; Gaál Gábor; Gáll Ernő; Rácz Győző; Kántor Lajos, Korunk, Kolozsvár

1984/35, 1984. 07. 12. Tóth Károly és családja elhagyta Romániát, Mutatók: Tóth Károly; Tóth Ilona; Kertész Lóránd; Kertész Éva, Ellenpontok

1984/36, 1984. 07. 12. Új, titkos államvédelmi intézményt szerveztek Romániában, Mutatók:

1984/37, 1984. 07. 25. C. V. Tudor vádirata Moses Rosen ellen, Mutatók: Tudor, Corneliu Vadim; Rosen, Moses, Bukarest

1984/38, 1984. 07. 26. A végző magyarszakos tanárokat román, a románokat pedig magyar nyelvterületre nevezik ki, Mutatók: , Kolozsvári Egyetem; RSZK Nevelési- és Tanügyminisztériuma; RKP Központi Bizottsága, Kolozsvár

1984/39, 1984. 07. 26. A romániai magyar tannyelvű oktatás két évtizede, Mutatók: , RSZK Nevelési- és Tanügyminisztériuma, Órománia (Regat)

1984/40, 1984. 07. 30. Az állami egyházügyi hatóság kérdőíves „felmérése” a szekták ellenőrzésére, Mutatók: , Román Ortodox Egyház, szekták

1984/41, 1984. 08. 10. A román kormányzat a magyar protestáns lelkészek létszámának csökkentésével próbálja beolvasztásra kényszeríteni az önálló magyar gyülekezeteket, Mutatók: , Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár

1984/42, 1984. 08. 10. Korlátozzák a lelkészek gyülekezetükön kívüli szolgálatát, Mutatók: , Kolozsvári Református Egyházkerület, Kolozsvár

1984/43, 1984. 08. 21. A Securitate által súlyosan bántalmazott Pálfy Géza halálának körülményeit ismerőket megfenyegette és hallgatásra szólította fel a román rendőrség, Mutatók: Pálfy Géza, Securitate; román rendőrség/Milícia

1984/44, 1984. 09. 02. Tőkés László nyílt levele D. Papp László püspöknek Illyés Gyuláról, Mutatók: Tőkés László; Papp László; Illyés Gyula, Dés

1984/45, 1984. 09. 05. Egy erdélyi magyar költő kilépett a Román írószövetségből, Mutatók: Kányádi Sándor, Román Írószövetség

1984/46, 1984. 09. 05. Magyar nemzetiségű zenészek elbocsátása Marosvásárhelyen, Mutatók: , Marosvásárhelyi Filharmónia, Marosvásárhely

1984/47, 1984. 09. 10. A protestáns egyház helyzete Romániában, Mutatók: Papp László; Nagy Gyula; Tőkés István, Departamentul Cultelor (Vallásügyi Főosztály)

1984/48? , , Mutatók:

1984/49, 1984. 09. 13. Romániában szabadon bocsátottak két politikai foglyot, Mutatók: Visky Árpád; Calciu-Dumitreasa, Gheorghe; Borbély Ernő; Búzás László; Filipescu, Radu; Páll Béla

1984/50, 1984. 09. 15. A romániai biztonsági szervek tettleg bántalmaztak egy néprajztudóst, Mutatók: Gazda József, Securitate, Bákó

1984/51, 1984. 09. 15. A romániai magyar szellemi élet elleni újabb hatósági támadás, Mutatók: Sófalvi György, Irodalmi Kerekasztal; Securitate, Szatmár

1984/52, 1984. 09. 18. Romániában ismét megszüntettek egy magyar iskolát, Mutatók: , Marosvásárhely

1984/53, 1984. 09. 19. Visky Árpádot nem alkalmazhatják az erdélyi magyar színházak, Mutatók: Visky Árpád

1984/54, 1984. 09. 21. A mai romániai bérezési rendszer, Mutatók:

1984/55, 1984. 10. 02. Baász Imre neves grafikus meghurcolása, Mutatók: Baász Imre, Securitate, Sepsiszentgyörgy

1984/56, 1984. 11. 05. Őrizetbevételek és vallatások Romániában egy ENSZ-alkalmazott látogatását követően, Mutatók: Szekeres Zsolt; Király Károly; Sütő András, ifj.; Farkas Árpád, ENSZ; Securitate

1984/57, 1984. 11. 10. Két székelyföldi megyében intézkedések történtek a magyar tannyelvű oktatás felszámolására, Mutatók: , Hargita megye; Kovászna megye

1984/58, 1984. 11. 11. Magyartalanítás a Hargita-megyei pártalapszervezetben, Mutatók: , Hargita megye

1984/59, 1984. 11. 15. Az erdélyi diákokat továbbra is arra kényszerítik, hogy elhagyják szülőföldjüket, Mutatók: , Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézet; Kolozsvári Egyetem, Marosvásárhely; Kolozsvár; Órománia (Regat)

1984/60, 1984. 11. 20. Egy interjú a romániai zsidóság megsemmisítéséről és ami mögötte van, Mutatók: Brindusi, Andrei; Vágó Béla, Szabad Európa Rádió

1984/61, 1984. 11. 22. Feltehetően a Securitate ügynökei törtek be egy erdélyi magyar folyóirat szerkesztőségébe, Mutatók: , Új Élet; Securitate; román rendőrség/Milícia, Marosvásárhely

1984/62, 1984. 11. 28. Ceaușescu titkos beszédben ítélte el az USA-t és Franciaországot, miközben retorziókat sürgetett a Romániában élő nemzetiségek ellen, Mutatók: Ceaușescu, Nicolae , RKP Bukarest municípiumi pártszervezetének konferenciája, RKP XIII. Kongresszusa, Bukarest

1984/63, 1984. 11. 30. Kézdivásárhely, Kézdivásárhelyen a biztonsági szervek agyonvertek egy munkást, Mutatók: , Securitate; román rendőrség/Milícia, Kézdivásárhely

1984/64, 1984. 11. 30. Leváltották a Kovászna megyei állambiztonsági szervek vezetőit, Mutatók: , Securitate; román rendőrség/Milícia, Kovászna megye; Órománia (Regat)

1984/65, 1984. 12. 02. A pártkongresszust követően frontális támadás indult a romániai magyarság ellen, Mutatók: Ceaușescu, Nicolae; Domokos Géza; Méhes Lajos, RKP XIII. Kongresszusa; Magyar Szocialista Munkáspárt

1984/66, 1984. 12. 09. Újabb retorziók a magyar-román határon, Mutatók: Groza, Petru , Magyar Televízió, Biharkeresztes

1984/67, 1984. 12. 11. Rendelkezések a magyar folklór-emlékek megsemmisítéséről, Mutatók: , Kolozsvár

1985 [1985B.pdf]

1985/1, 1985. 01. 03. Nagyvárad, Marosvásárhely, Kolozsvár, Bukarest, Összegző jelentés a Protestáns Egyház helyzetéről, Mutatók: Papp László; Száraz György; Nagy Gyula, Kolozsvári Református Egyházkerület; Securitate; román rendőrség/Milícia, Sepsiszentgyörgy; Marosvásárhely; Kolozsvár; Nagyvárad

1985/2, 1985. 01. 05. Kolozsvár, Temesvár, Újabb intézkedésekkel korlátozzák Románia szerte a magyar szerzők dalműveinek műsorratűzését, Mutatók: , Kolozsvári Magyar Opera, Kolozsvári Román Opera

1985/3, 1985. 01. 06. Marosvásárhely, Őrizetbevételek a „Székely Mártírok” emlékművének megkoszorúzását követően, Mutatók: Török László; Sütő András, Új Élet; Securitate

1985/4, 1985. 01. 08. Arad, Az aradi határátkelőhelyen bevezették az általános testi motozást, Mutatók: , Nagyvárad

1985/5, 1985. 01. 30. Bukarest – Nagyvárad, Romániában egyedül a rendőrautók közlekedését nem korlátozzák, Mutatók: , román rendőrség/Milícia

1985/6, 1985. 02. 02. Kolozsvár, Romániában megszűnt a rádióadás a kisebbségek nyelvein, Mutatók: , Román Rádió

1985/7, 1985. 02. 10. Szatmár, Félhivatalos támadás Beke György író ellen. A kisebbségekkel szembeni fellépés tömegmozgalmi méreteinek megteremtése Romániában, Mutatók: Beke György; Rotarescu, Gheorghe , A Hét

1985/8, 1985. 02. 11. Zilah, A román állambiztonsági szervek agresszív fellépése azokkal szemben, akik a magyar televízió műsorát akarják nézni, Mutatók: , Magyar Televízió; Securitate; román rendőrség/Milícia

1985/9, 1985. 03. 03. Bukarest, Újabb baleset történt Románia legnagyobb olajfinomítójában, Mutatók: , Ploiești

1985/10, 1985. 03. 04. Csíkszereda, Betiltották Beke György és Domokos Géza csíkszeredai előadását, Mutatók: Beke György; Domokos Géza, Securitate; román rendőrség/Milícia

1985/11, 1985. 03. 05. Kolozsvár – Marosvásárhely, A román belügyminisztérium rendelettel tiltotta meg, hogy családtagok együtt utazhassanak külföldre, Mutatók: , RSZK Belügyminisztériuma

1985/12, 1985. 03. 11. Brassó, Újabb utazási korlátozások Romániában, Mutatók: , CFR

1985/13, 1985. 03. 12. Szatmárnémeti, A romániai vámhatóságok újabb visszaélései, Mutatók: , Daróc

1985/14, 1985. 03. 12. Kolozsvár, Veszélyben a kolozsvári képzőművészeti főiskola és a konzervatórium, Mutatók: Feszt László, id. , Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola; Gheorghe Dima Zeneművészeti Főiskola; RSZK Nevelési- és Tanügyminisztériuma

1985/15, 1985. 03. 15. Kolozsvár, Újra bevezetik a kötelező román nyelvvizsgát, Mutatók: , Kolozsvári Egyetem; RSZK Nevelési- és Tanügyminisztériuma

1985/16, 1985. 03. 15. Kolozsvár, Erdélyszerte újabb ellátási zavarok tapasztalhatók, Mutatók:

1985/17, 1985. 03. 16. Kolozsvár, A magyar és a német nyelvű rádióstúdiók felszámolása, Mutatók:

1985/18, 1985. 03. 17. Marosvásárhely, Személyi változás a marosvásárhelyi Securitate élén, Mutatók: Király Károly; Szőcs Géza; Bataga ezredes, Securitate; Ellenpontok

1985/19, 1985. 03. 18. Kolozsvár, Rejtett áremelések Romániában, Mutatók:

1985/20, 1985. 03. 19. Kolozsvár, A gázkorlátozások miatt Erdélyben több lakóház felrobbant, Mutatók: , román rendőrség/Milícia, Nagyenyed

1985/21, 1985. 03. 19. Bukarest, A Politikai Végrehajtó Bizottság végérvényesíteni akarja a jelenlegi energiakorlátozásokat, Mutatók: , RKP Központi Bizottsága; RKP Politikai Végrehajtó Bizottsága

1985/22, 1985. 03. 22. Bukarest, Újabb terv a nemzetiségi felsőoktatás korlátozására, Mutatók: , RKP Központi Bizottsága; Kolozsvári Egyetem; Marosvásárhelyi Színművészeti Főiskola; RSZK Nevelési- és Tanügyminisztériuma

1985/23, 1985. 03. 25. Kolozsvár, A hatóságok attól tartottak, hogy a képviselőválasztások időtartama alatt a lakosság „megbecsteleníti” a Ceaușescu-portrékat, Mutatók: , Securitate; román rendőrség/Milícia

1985/24, 1985. 03. 26. Nagyvárad, A román állambiztonsági szervek tíz órán keresztül vallattak egy amerikai állampolgárt, Mutatók: , Securitate, Bors

1985/25, 1985. 03. 30. Bákó (Bacău), A Csángóföld néhány falujában a román hatóságok teljes mozgástilalmat vezettek be, Mutatók: , román rendőrség/Milícia, Lészped

1985/26, 1985. 04. 02. Sepsiszentgyörgy, Ismételt kísérlet a Székelyföld nemzeti homogenitásának megbontására, Mutatók:

1985/27, 1985. 04. 02. Kolozsvár, Romániában visszavonták a külföldi utazásokra vonatkozó múlthavi korlátozást, Mutatók: , román rendőrség/Milícia; Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Kormánya

1985/28, 1985. 04. 04. Dés, Több mint egy hónapig tartó vallatássorozat Erdélyben. Hírügynökségünk munkatársai által készített beszámoló az év végén foganatosított romániai állambiztonsági visszaélésekről, Mutatók: , Magyar Szocialista Munkáspárt; Securitate, Beszterce; Csíkszereda; Nagyvárad; Sepsiszentgyörgy; Temesvár; Székelyudvarhely; Zilah

1985/29, 1985. 04. 05. Nagybánya, Gyakori eset, hogy a magyar osztályokat román végzettségű, magyarul gyengén tudó tanerőkre bízzák, Mutatók: , Felsőbánya

1985/30, 1985. 04. 07. Nagyvárad, Gyűléseken szólítják fel a pedagógusokat az egyházakkal és a vallási neveléssel szembeni kíméletlenebb fellépésre, Mutatók: , Román Ortodox Egyház; Gyulafehérvári Római Katolikus Teológia; Református Egyház

1985/31, 1985. 04. 03. Temesvár, Erdélyben több, magyar népi hagyományokat őrző táncházat bezártak, Mutatók: , M-stúdió; Thália színjátszócsoport, Kolozsvár

1985/32, 1985. 04. 10. Kolozsvár, Megszüntetik a kolozsvári lapidárium középkori és újkori gyűjteményét, Mutatók: , Kolozsvári Múzeum

1985/33, 1985. 04. 16. Bukarest, A moszkvai vezetés a magyarországi reformok követését ajánlja Ceausescunak, Mutatók: Dăscălescu, Constantin; Ceaușescu, Nicolae, Szovjet Kommunista Párt, Moszkva

1985/34, 1985. 05. 02. Kolozsvár, Jelentés a román határőri szervek által az 1983-as és 1984-es évben elkobzott magyar nyelvű könyvek és sajtótermékek valószínű mennyiségéről, Mutatók:

1985/35, 1985. 05. 05. Marosvásárhely, Továbbra is érvényben marad Romániában a családtagok közös utazását tiltó rendelet, Mutatók: , Magyarország; Német Szövetségi Köztársaság; Ausztria

1985/36, 1985. 05. 10. Marosvásárhely, Tévesnek bizonyult egy román állambiztonsági tiszt büntetésszámba menő leváltásáról elterjedt hír, Mutatók: Király Károly; Bataga ezredes, Securitate; román rendőrség/Milícia

1985/37, 1985. 05. 10. Torda, Újabb kísérletek történnek arra, hogy jelentős erdélyi magyar régiókat elszigeteljenek a külvilágtól, Mutatók: , Securitate; román rendőrség/Milícia, Torockó; Kolozsvár; Kalotaszeg; Csángóföld

1985/38, 1985. 05. 30. Csíkszereda, A román hatóságok az idén is igyekezték megfélemlíteni azokat, akik az erdélyi magyarság hagyományos, pünkösd alkalmával rendezett csíksomlyói vallási-nemzeti ünnepségein részt vettek, Mutatók: Pálfi Géza, Securitate; román rendőrség/Milícia, Csíksomlyó

1985/39, 1985. 05. 30. Kolozsvár, Újabb dokumentum az erdélyi magyarság fokozódó jogfosztásáról. Szőcs Géza és Király Károly javasolja, egy az „ENSZ” által ellenőrzött nemzetiségvédelmi világszervezet létrehozását, Mutatók: Szőcs Géza; Király Károly; Kós Károly, ENSZ; RKP Központi Bizottsága; RKP Politikai Végrehajtó Bizottsága; Ellenpontok

1985/40, 1985. 05. 31. Marosvásárhely, Romániában a tél következményeit még most sem mérték fel teljesen. További baleset és kárjelentések, Mutatók:

1985/41, 1985. 06. 02. Nagyvárad, A román állambiztonság emberei megkínoztak egy római katolikus lelkészt, Mutatók: Csillik János, Securitate

1985/42, 1985. 06. 05. Kolozsvár, A román hatóságok által elkövetett politikai, vagy kulturális jogsértések alakulása az 1984/85-ös időszakban, Mutatók: , román rendőrség/Milícia, Sepsiszentgyörgy; Nagyvárad; Biharpüspöki

1985/43, 1985. 06. 10. Szék, Japán folklór-kutatókat utasítottak ki Romániából, Mutatók: , Securitate, Kolozsvár

1985/44, 1985. 06. 18. Szatmárnémeti, Szatmárnémetiben az idei érettségi vizsgák a nemzetiségi tudat elleni fellépés jegyében zajlottak le, Mutatók:

1985/45, 1985. 06. 30. Kolozsvár, A kalotaszegi parasztoktól elkobozzák azokat a mezőgazdasági termékekét, amelyeket Kolozsvárott kívánnak értékesíteni, Mutatók: , román rendőrség/Milícia, Kalotaszeg; Magyarvista

1985/46, 1985. 06. 10. Kolozsvár, Szőcs Géza költőt kihallgatta a román állambiztonság, Mutatók: Szőcs Géza; Király Károly; Tudoran, Dorin , Securitate; ENSZ

1985/47, 1985. 07. 03. Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad, A két elkövetkező hónapban tejesen megszűnik a húsellátás Erdély néhány megyéjében, Mutatók: , Securitate; román rendőrség/Milícia

1985/48, 1985. 07. 05. Kolozsvár, A Kolozsvárott ténykedő román erőszakszervezet módszerei. Hogyan szolgálja a hatalmi appararátus egésze a politikai elnyomást, Mutatók: , Securitate; román rendőrség/Milícia, Marosvásárhely

1985/49, 1985. 07. 05. Kolozsvár – Marosvásárhely, Tiltakozás a nemzetiségi oktatás ifjabb korlátozása miatt. Az anyanyelven történő felvételi vizsgák körüli polémia, Mutatók: , RKP Központi Bizottsága; Kolozsvári Egyetem; Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézet

1985/50, 1985. 07. 14. Kolozsvár, Legalább három személyt súlyosan bántalmaztak a kolozsvári securitátén, Mutatók: , Securitate

1985/51, 1985. 07. 23. Kolozsvár, Egy fiatal erdélyi református lelkész újabb tiltakozó akciója, Mutatók: Tőkés László; Tőkés István, Kolozsvári Református Püspökség, Református Szemle, Székelyudvarhely

1985/52, 1985. 07. 24. Szatmárnémeti, Szatmárnémetiben csökkentik a magyar tannyelvű osztályok számát. Megfélemlítették az intézkedés ellen tiltakozó szülőket, Mutatók:

1985/53, 1985. 07. 26. Nagyvárad, Nagyváradi jelentés a magyar tannyelvű középiskolai osztályok csökkentéséről. A magyar nyelvű oktatás rovására román osztályokat létesítettek a város egyetlen eddig teljesen magyar nyelvű iskolájában, Mutatók:

1985/54, 1985. 07. 28. Nagvárad, Egyházi dokumentumokat koboznak el Romániában. Még annak a veszélye is fennáll, hogy a román hatóságok megsemmisítik a református egyház eddig még megőrzött anyakönyvi dokumentumait, Mutatók: Juhász István, Református Egyház

1985/55, 1985. 07. 30. Nagyvárad, Egy, a magyar nyelv használatát tiltó utasítást adott ki a Bihar megyei Tanfelügyelőség, Mutatók:

1985/56, 1985. 08. 30. Gyergyószentmiklós, Egy posztumusz könyvből kifolyólag, a román rendőrség a szerző rokonságát zaklatja, Mutatók: Csibi Istvánné, román rendőrség/Milícia, Gyergyóditró

1985/57, 1985. 08. 02. Sepsisentgyörgy, Életveszélyes állapotban van egy rendőrök által összevert színész, Mutatók: Barkó György, román rendőrség/Milícia

1985/58, 1985. 08. 04. Bukarest, A csángók magyar eredetét vitató könyv jelent meg Romániábán. A Román állam nacionalista célokra igyekszik kihasználni a szentszék jóindulatát, Mutatók: Mărtinaș, Dimitru; Pálfi Géza; II. János Pál, Gyulafehérvári Római Katolikus Püspökség; Iași-i Római Katolikus Püspökség; Szentszék

1985/59, 1985. 08. 04. Kolozsvár, Tőkés László tiltakozó nyilatkozata, Mutatók: Tőkés László; Tőkés István; Nagy Gyula; Székely Károly, Református Egyház; Kolozsvári Református Püspökség; Református Szemle, Dés

1985/60, 1985. 08. 10. Sepsiszentgyörgy, Egy erdélyi szinészt súlyosan bántalmazott a rendőrség. Az ügy részletei, Mutatók: Barkó György, román rendőrség/Milícia

1985/61, 1985. 08. 11. Kolozsvár, Kritikus hangvételűnek tekintett cikkei miatt, indexre tették Romániában a Pravda néhány számát, Mutatók: , Pravda, Moszkva

1985/62, 1985. 08. 14. Kolozsvár, A Román Rádió és Televízió kisebbségi nyelveken sugárzott műsorainak mennyiségi adatai az 1975-1985-ös periódusban, Mutatók: , Román Rádió; Román Televízió

1985/63, 1985. 08. 14. Nagyvárad, A Román kormányzat ujabb betelepítésekkel igyekszik megbontani az erdélyi magyarság nemzeti, kulturális és demográfiai egységét, Mutatók: Ceaușescu, Nicu , Székelyhíd

1985/64, 1985. 08. 17. Nagyvárad, Romániában töbeket féléves kényszermunkára ítéltek a Magyar Rádió és Televizió adásainak írásbeli rögzítése, valamint ezen anyagok másolása és terjesztése miatt, Mutatók: , Magyar Rádió; Magyar Televízió; román rendőrség/Milícia, Belényes; Szatmárnémeti

1985/65, 1985. 08. 17. Nagyvárad, Kísérlet a kolozsvári Magyar Színház felszámolására, Mutatók: , Kolozsvári Magyar Színház

1985/66, 1985. 08. 20. Marosvásárhely, Belügyi alkalmazottak a külföldi vendégek inzultálására, Mutatók: , Securitate

1985/67, 1985. 08. 21. Bákó (Bacău), Egyes források gyakran életveszélyesnek ítélik a csángóvidék megközelítését, Mutatók: Kányádi Sándor, Securitate; román rendőrség/Milícia, Csángóföld

1985/68, 1985. 08. 22. Sepsiszentgyörgy, A román hatóságok tovább korlátozták a nemzetiségi nyelvek használatát, Mutatók:

1985/69, 1985. 08. 22. Sepsiszentgyörgy, A színmagyar vidékeken is megszűntek a magyar iskolák, Mutatók: , Kovászna megye; Hargita megye; Neamț megye

1985/70, 1985. 08. 22. Sepsiszentgyörgy, A zömében magyarok lakta vidékeken, nemlétező tanügyi állásokba fiatal román értelmiségieket neveznek ki, Mutatók: , RSZK Nevelési- és Tanügyminisztériuma, Bukarest; Hargita megye

1985/71, 1985. 08. 23. Kolozsvár, A román rendőrség 1 kilogramm kávéért agyonvert egy embert**, Mutatók: , román rendőrség/Milícia

1985/72, 1985. 08. 25. Kolozsvár, További nyomás nehezedik azokra, akik ingadoznak elfogadni az egyetem utáni kényszerkihelyezéseket, Mutatók: , Kolozsvári Egyetem; Petrozsényi Bányaművek; Nagybányai Bányaművek

1985/73, 1985. 08. 25. Kolozsvár, Száz protestáns lelkészre lenne szükség, miközben a kolozsvári teológiai intézetbe a hatóságok csak hat lelkésznövendék felvételét engedélyezték, Mutatók: , Protestáns Teológiai Intézet

1985/74, 1985. 08. 27. Kolozsvár, Ma már nem csak a frissen végzett magyar értelmiséget fenyegeti az a veszély, hogy el kell hagyja szülőföldjét, Mutatók:

1985/75, 1985. 08. 28. Ditró, Tragikusra fordult egy erdélyi politikai elítélt helyzete, Mutatók: Páll Béla; Illyés Gyula, román rendőrség/Milícia, Gyergyóditró; Jilava

1985/76, 1985. 09. 28. Nagyvárad, Tovább folyik Nagyváradon a katolikus lelkészek terrorizálása, Mutatók: Csillik János; Sălăjan, Ioan, Securitate; Szabad Európa Rádió

1985/77, 1985. 09. 30. Kolozsvár, Ügyészi intézkedés követi az erdélyi magyar értelmiség védelmében benyújtott petíciót, Mutatók: Kányádi Sándor, Nemzeti Dolgozók Tanácsa

1985/78, 1985. 10. 04. Kolozsvár, Újabb házkutatások Erdélyben, Mutatók: Visky András; Szőcs Géza; Cs. Gyimesi Éva; Wrábel Zoltán; Tabacu, Marius, Securitate; Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet – Kulturális Fórum, Szatmárnémeti; Budapest

1985/79, 1985. 10. 05. Nagybánya, „Itt a magyar oktatás halálra van ítélve” nyilatkozta egy főtanfelügyelő helyettes, Mutatók: , RSZK Nevelési- és Tanügyminisztériuma, Máramaros

1985/80, 1985. 10. 05. Nagybánya, Szőcs Géza üzenete a nemzetközi kulturális fórum résztrvevőihez, Mutatók: Szőcs Géza, Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet – Kulturális Fórum; Ellenpontok, Budapest

1985/81, 1985. 10. 13. Bukarest, A román hatóságok meg akarják szüntetni a „Művelődés” cimű folyóiratot, Mutatók: , Művelődés; Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet – Kulturális Fórum

1985/82, 1985. 10. 13. Bukarest, Folytatódnak a hatósági megtorlások egy katolikus pap ellen, Mutatók: Csillik János; Sălăjan, Ioan; Raț, Ioan; Matos Ferenc; Diszkál István, Securitate, Szabad Európa Rádió, Margitta

1985/83, 1985. 10. 16. Kolozsvár – Marosvásárhely, Egyre több hír érkezik a rendőri állambiztonsági szervek Erdélyben történő garázdálkodásairól, Mutatók: , Securitate; román rendőrség/Milícia

1985/84, 1985. 10. 16. Kolozsvár, Többé nem indítanak magyar évfolyamokat a kolozsvári zeneiskola alsó tagozatán, Mutatók: , Kolozsvári Zeneművészeti Középiskola; RSZK Nevelési- és Tanügyminisztériuma, Marosvásárhely

1985/85, 1985. 10. 18. Kolozsvár, Újabb korlátozások a kolozsvári egyetem magyar szakán, Mutatók: , Kolozsvári Egyetem, Órománia (Regat)

1985/86, ? , , Mutatók:

1985/87, 1985. 10. 19. Marosvásárhely, A román securitáte házkutatást tartott egy erdélyi szociográfusnál azt követően, hogy Budapesten újra kiadták könyvét, Mutatók: Bözödi György, Securitate, Kolozsvár

1985/88, 1985. 10. 24. Kolozsvár, -, Mutatók:

1985/89, 1985. 10. 25. Kolozsvár, A romániai egyetemi kihelyezések statisztikája. Összefoglaló jelentés II., Mutatók: Balogh Edgár; Beke György; Kányádi Sándor; Cs. Gyimesi Éva, Kolozsvári Egyetem; Napsugár; Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézet; RSZK Nevelési- és Tanügyminisztériuma

1985/90, 1985. 11. 02. Kolozsvár, Január 1-től Románia drasztikusan csökkenteni akarja a turistaforgalmat Magyarországgal, Mutatók: , román rendőrség/Milícia; RSZK Belügyminisztériuma

1985/91, 1985. 11. 04. Temesvár, Megszűnik a temesvári magyarnyelvű könyvkiadás, Mutatók: , Facla Kiadó; Kriterion, Kolozsvár

1985/92, 1985. 11. 28. Kolozsvár, Az erdélyi magyar katolikusok püspökét a román hatóságok megakadályozták abban, hogy részt vehessen a II. rendkívüli szinóduson, Mutatók: Robu, Ioan; Jakab Antal, II. Rendkívüli Püspöki Szinódus, Vatikán; Gyulafehérvár

1985/93, 1985. 11. 30. Bukarest, Ceaușescu mezőgazdasági termékeket fog szállítani Lengyelországba, miközben Romániában éhinség van. Miért vállalkozott Jaruzelski egy magyar-ellenes közös közlemény aláírására?, Mutatók: Ceaușescu, Nicolae; Jaruzelski, Wojciech, Varsói Szerződés, Lengyelország

1985/94, 1985. 11. 30. Marosvásárhely, Sütő András nem utazhat Magyarországra, Mutatók: Sütő András, Nemzeti Színház; román rendőrség/Milícia, Budapest

1985/95, 1985. 12. 03. Kolozsvár, A Kolozs megyei egészségügy helyzete — nemzetiségi szempontból, Mutatók: Bálint István; Mureșan, Gheorghe , Kolozs megye

1985/96, 1985. 12. 07. Székelyudvarhely, Választási csalás a székelyudvarhelyi egyházmegyében, Mutatók: Nagy Gyula; Tóth János; Hegyi István; Nagy Dániel; Székely Károly; Papp László; Hoinărescu Țepeș, Horea; Tunyogi Csapó Gyula, Református Egyház, Nagyvárad; Csíkszereda; Kolozsvár

1985/97, 1985. 12. 08. Kolozsvár, Román folyóiratok újra támadják Magyarországot, Mutatók: Nagybaconi Nagy Vilmos; Bibó István; Groza, Petru; Ruffy Péter; Ceaușescu, Nicolae; Aninoiu, Dimitru; Ceaușescu, Ilie, România Literară; Kritika; Romania Today; Contemporanul; Hungria; Historia; Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet – Kulturális Fórum; Akadémiai Könyvkiadó; Hazafias Népfront, Budapest; Magyarország

1985/98, 1985. 12. 08. Marosvásárhely, A román hatóságok megakadályozták egy erdélyi magyar író drámajanak budapesti bemutatóját, Mutatók: Sütő András, Artisjus, Bukarest

1985/99*, 1985. 12. 12. Nagyvárad, Újabb rendelkezés intézkedik arról, hogy a magyar képzőművészeti alkotásokat el kell tüntetni az erdélyi múzeumok és galériák gyűjteményeiből, Mutatók:

1985/100*, 1985. 12. 15. Marosvásárhely, Intézkedés történt egy muzeális értékű magyar irodalmi hagyaték megsemmisítésére, Mutatók:

1985/101*, 1985. 12. 15. Bukarest, Bejelentették a "Művelődés" című folyóirat megszüntetését, Mutatók:

1985/102*, 1985. 12. 16. Székelyudvarhely, A székelyföldi magyar oktatás felszámolása, Mutatók:

1985/103*, 1985. 12. 20. Kolozsvár, Kányádi Sándor kórházba került, Mutatók:

1985/104*, 1985. 12. 23. Bukarest, Újabb, a történelmi tényeket meghamisító dokumentumokat tettek közzé Romániában, Mutatók:

1986 [1986B.pdf]

1986/1, 1986. 01. 04. Kolozsvár, Magyar műemléképületekben ezentúl nem tarthatnak kulturális összejöveteleket, Mutatók:

1986/2, 1986. 01. 17. Sepsiszentgyörgy, Gyanús körülmények között elhunyt Visky Árpád erdélyi magyar színművész, Mutatók: Visky Árpád, Bukaresti Katonai Törvényszék; Securitate; román rendőrség/Milícia, Magyarország

1986/3, 1986. 01. 15. Kolozsvár, Magyar értelmiségiek újabb kihallgatása Kolozsvárott, Mutatók: Szőcs Géza; Tabacu, Marius, Securitate; Nemzetközi PEN Club

1986/4, 1986. 01. 17. Nagyvárad, A román hatóságok egyelőre még nem léptették életbe a Magyarország és Románia közötti turistaforgalom kilátásba helyezett korlátozását, Mutatók: , Magyar Népköztársaság Kormánya; román rendőrség/Milícia, Bukarest; Magyarország; Budapest

1986/5, 1986. 01. 18. Bukarest, Az új építkezési szabványrendelkezés szerint ezentúl konyha nélkül készülnek a tömbházi lakások, Mutatók:

1986/6, 1986. 01. 22. Nagyvárad, A romániai rendőri szervek a cigányság nagy csoportjait toloncolják át évente Magyarországra, Mutatók: , román rendőrség/Milícia, Magyarország; Jugoszlávia; Nagyszántó; Mihályfalva; Órománia (Regat)

1986/7, 1986. 01. 29. Bukarest, Törvénytervezet a kisebbségek nyelvein történő középiskolai oktatás megszüntetésére, Mutatók: , Nagy Nemzetgyűlés; RSZK Nevelési- és Tanügyminisztériuma, Nagyvárad; Kolozsvár

1986/8, 1986. 02. 01. Csíkszereda, Őrizetbe vettek egy erdélyi magyar költőt, Mutatók: Murgu Pál, Hargita napilap; Securitate

1986/9, 1986. 02. 05. Kolozsvár, Szőcs Géza rövidesen elhagyja Romániát, Mutatók: Szőcs Géza; Tóth Károly; Ara-Kovács Attila; Király Károly; Tudoran, Dorin, Securitate; Ellenpontok; ENSZ, Nagyvárad; Német Szövetségi Köztársaság

1986/10, 1986. 02. 10. Kolozsvár – Marosvásárhely, Újabb törvényerejű rendelet a külföldiekkel tartott kapcsolatok korlátozására, Mutatók:

1986/11, 1986. 02. 15. Nagyvárad, Visky Árpád utolsó napjai egy nyilvánosságra került dokumentum tükrében, Mutatók: Visky Árpád, Nemzetközi PEN Club, Sepsiszentgyörgy

1986/12, 1986. 03. 10. Marosvásárhely, Házkutatást tartottak két erdélyi magyar professzor lakásán, Mutatók: Dóczy Pál; Spillmann József, Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézet; Securitate

1986/13, 1986. 03. 15. Kolozsvár, Bélyegblokk jelent meg a romániai terror áldozatainak emlékére, Mutatók: Hadházi Iván; Pálfi Géza; Márton Áron; Visky Árpád; Borbély Ernő; Páll Béla, Erdélyi Magyar Hírügynökség; Securitate; Gyulafehérvári Római Katolikus Teológia; Ellenpontok, Marosvásárhely; Székelyudvarhely; Sepsiszentgyörgy; Szamosújvár; Gyergyóditró; Jilava

1986/14, 1986. 03. 20. Marosvásárhely, Az 1977-es romániai bányászsztrájk egyik magyar részvevője nyilatkozatban fordul az USA Kongresszusához, Mutatók: Ceaușescu, Nicolae; Hosszú István; Szőcs Géza; Tudoran, Dorin; Botez, Constantin Mihai; Calciu-Dumitreasa, Gheorghe; Filipescu, Radu; Borbély Ernő, Amerikai Egyesült Államok Kongresszusa; Securitate; Román Kommunista Párt; Ellenpontok; ENSZ; Jehova tanúi, Petrozsény; Lupény; Magyarország

1986/15, 1986. 03. 21. Kolozsvár, A nemzetiségi diszkrimináció jegyében betiltották a Maros Népi Együttes Kolozs megyei műsorait, Mutatók: , Maros Népi Együttes, Marosvásárhely; Szamosújvár; Dés; Kolozs megye

1986/16, 1986. 03. 23. Sepsiszentgyörgy, A Visky Árpád halálával kapcsolatos hírek cáfolására a román állambiztonság ügynököket szándékszik külföldre küldeni, Mutatók: Visky Árpád, Securitate; Nemzetközi PEN Club; román rendőrség/Milícia, Sepsiszentgyörgy; Magyarország

1986/17, 1986. 03. 25. Kolozsvár, Betiltották a Korunk Galéria márciusi rendezvényeit, Mutatók: Agondton András; Márkos Albert; Banner Zoltán, Korunk Galéria; Tribuna

1986/18, 1986. 03. 30. Kolozsvár, A pártszervek igyekeznek nyomást gyakorolni a Kolozsvári Magyar Színház művészeire, hogy játsszanak román nyelven is, Mutatók: Héjja Sándor, Kolozsvári Magyar Színház

1986/19, 1986. 04. 02. Bukarest, A nemzeti gyűlölködés jegyében újabb pamfletet jelentettek meg Romániában, Mutatók: Tudor, Corneliu Vadim; Lăncrănjan, Ion

1986/20, 1986. 04. 04. Kolozsvár, Tőkés István tiltakozó felhívása, Mutatók: Tőkés István; Tőkés László; Nagy Gyula, Református Egyház; Református Szemle; Kolozsvári Református Egyházkerület; román rendőrség/Milícia, Dés; Temesvár

1986/21, 1986. 04. 05. Marosvásárhely, A Zsil-völgyi sztrájkok egyik magyar részvevője el akarja hagyni Romániát, Mutatók: Hosszú István, Petrozsény; Lupény

1986/22, 1986. 04. 09. Nagyvárad, A magyar ügyekkel megbízott főinspektor utasítása alapján a diákok magyar, nyelvű és tematikájú könyveket nem kölcsönözhetnek az iskolák könyvtáraiból, Mutatók: Petrescu, Mihai

1986/23, 1986. 04. 12. Temesvár, Tovább folyik a romániai lakosság kifosztása. Ceaușescu igyekszik megkaparintani a még magánkézben lévő arany és ékszertárgyakat, Mutatók:

1986/24, 1986. 04. 20. Bukarest, Intézkedés a nemzetiségi történelmi emlékek elpusztítására Romániában, Mutatók: Ceaușescu, Ilie , Katonai Múzeum

1986/25, 1986. 04. 22. Nagyvárad, Rendőri demonstrációval félemlítik meg a szülőket, akik továbbra is magyar iskolába akarják járatni gyerekeiket, Mutatók: , román rendőrség/Milícia, Ottomány; Érbogyoszló; Hegyközcsatár; Érkeserű

1986/26, 1986. 04. 23. Nagyvárad, Újabb kísérlet az erdélyi magyarság demográfiai egységének megbontására, Mutatók: , Jakóhodos

1986/27, 1986. 04. 27. Nagyvárad, A külföldi utazások újabb korlátozása Romániában, Mutatók: , román rendőrség/Milícia; RSZK Belügyminisztériuma, Kalotaszeg; Kolozsvár

1986/28, 1986. 04. 30. Temesvár, Az Ortodox Egyház a Román Kommunista Párt biztatására a vasgárdista múlt propagandaeszközeit veti be az erdélyi magyarság ellen, Mutatók: , Román Ortodox Egyház; Román Kommunista Párt

1986/29, 1986. 05. 04. Nagyvárad, A román–magyar határon a helyzet lényegében változatlan, Mutatók: , Securitate; Berni Konferencia; Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet –Kulturális Fórum, Budapest

1986/30, 1986. 05. 08. Kolozsvár – Gyulafehérvár, 1986-tól kezdve a magyar nyelvű felsőoktatásban részesülők számaránya nem haladhatja meg a 2%-os numerus clausust, Mutatók: , Gyulafehérvári Római Katolikus Teológia; Protestáns Teológiai Intézet

1986/31, 1986. 05. 10. Marosvásárhely, Veszélyben a marosvásárhelyi Teleki Téka képzőművészeti gyűjteménye, Mutatók: Zsögödi Nagy Imre, Teleki Téka; Securitate

1986/32, 1986. 05. 11. Marosvásárhely, Ioan Robu újabb akciója, hogy a Vatikánnál elélje a magyar nyelv fokozatos kiszorítását a római katolikus istentiszteletekről és a papképzésből, Mutatók: Robu, Ioan; II. János Pál, Vatikán; Gyulafehérvár; Bukarest

1986/33, 1986. 05. 15. Nagyvárad, Minden bizonnyal dezinformációs célokat szolgáltak a Securitate egyik tisztjének felfüggesztéséről elterjesztett hírek, Mutatók: Tóth Károly; Ara-Kovács Attila, Securitate; Ellenpontok

1986/34, 1986. 05. 19. Bákó (Bacău), A bakói rendőrség pünkösd vasárnapján elkobozta a magyarnyelvű imakönyveket A helyi római katolikus papot megverték, Mutatók: , román rendőrség/Milícia

1986/35, 1986. 05. 20. Kolozsvár, Erdélyi orvosok segélykérő felhívása, Mutatók: , RSZK Egészségügyi Minisztériuma, Marosvásárhely

1986/36, 1986. 05. 20. Bukarest, Újra veszélyben a Kriterion, Mutatók: Pusztai János; Domokos Géza; Botár Emma; Egyed Péter; Kányádi Sándor, Kriterion; Szocialista Nevelés és Kultúra Tanácsa; RKP Központi Bizottsága

1986/37, 1986. 06. 04. Nagyvárad, A Securitate ügynökei brutálisan összevertek egy román művészt, Mutatók: Savin, Sergiu; Ara-Kovács Attila, Securitate; Ellenpontok, Budapest

1986/38, 1986. 06. 05. Székelyudvarhely, Újabb gyanús körülmények között elkövetett öngyilkosság Erdélyben, Mutatók: , Securitate

1986/39, 1986. 06. 06. Szováta, A rendőrség újabb akciói Hosszú István ellen, Mutatók: Hosszú István, Securitate, Szováta

1986/40, 1986. 06. 15. Bukarest, Négy újabb magyar könyvvel bővült Romániában a betiltott kiadványok listája, Mutatók: Cseke Péter, Állami Központi Könyvtár; Szocialista Művelődés és Nevelési Tanács; Erdélyi Fiatalok; Kriterion; Dacia Könyvkiadó

1986/41, 1986. 06. 21. Sepsiszentgyörgy, Sepsiszentgyörgyön román színházat létesítenek, miközben tovább folyik a magyar színészek és színházi emberek megfélemlítése, Mutatók: Dali Sándor, id.; Dali Sándor, ifj., Securitate; Sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház; román rendőrség/Milícia

1986/42, 1986. 07. 02. Kolozsvár, Végérvényesen betiltották a Korunk Galériát, Mutatók: Ciupe, Aurel; Kántor Lajos, Korunk Galéria

1986/43, 1986. 07. 06. Kolozsvár, Hosszú István és családja elhagyta Romániát, Mutatók: Hosszú István, Securitate, Szováta

1986/44, 1986. 07. 06. Kolozsvár, Magyar egyetemisták tiltakozó levele a diszkriminatív kényszermunkahelyek miatt, Mutatók: , RKP Központi Bizottsága; Kolozsvári Egyetem; RSZK Nevelési- és Tanügyminisztériuma, Órománia (Regat)

1986/45, 1986. 07. 08. Nagyvárad, A román hatóságok azzal indokolják a külföldi utazások újabb korlátozását, hogy Magyarország meg akarná nyitni nyugati határát, Mutatók: , román rendőrség/Milícia

1986/46, 1986. 07. 15. Marosvásárhely, Marosvásárhelyen megszűnt a magyar nyelvű gyógyszerészképzés, Mutatók: , Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézet

1986/47, 1986. 07. 16. Kolozsvár, Munkanélküliség Romániában, Mutatók: , Erdélyi Magyar Hírügynökség, Temes megye; Arad megye; Bihar megye; Szatmár megye; Szilágy megye; Órománia (Regat)

1986/48, 1986. 07. 18. Kolozsvár, Securitate-ügynökök magyar szuverenitást sértő fellépése Budapesten, Mutatók: , Securitate, Budapest

1986/49, 1986. 07. 18. Kolozsvár, Bukarest az amnesztiában részesített közbüntényeseket erdélyi nagyvárosokban telepítette le, Mutatók: , Securitate; román rendőrség/Milícia, Kolozsvár; Nagyvárad; Marosvásárhely

1986/50, 1986. 07. 26. Szamosújvár, Nacionalizmus vádjával letartóztattak egy erdélyi sebészt, Mutatók: Kún Attila, román rendőrség/Milícia, Szék; Dés

1986/51, 1986. 07. 30. Csíkszereda, Hargita megyében el kell tűnnie minden magyar nyelvű feliratnak, Mutatók: Ceaușescu, Nicolae, Hargita megye

1986/52, 1986. 08. 04. Nagyvárad, Az utóbbi időben ismét egyre brutálisabb magatartást tanúsítanak a román szervek a határátkelőhelyeken, Mutatók: , Magyarország

1986/53, 1986. 08. 10. Szamosújvár, Kún Attila öngyilkosságot kísérelt meg a szamosújvári fegyházban, Mutatók: Kún Attila, román rendőrség/Milícia, Szék; Szamosújvár

1986/54, 1986. 08. 15. Bukarest, Ceaușescu propagandistái igyekeznek a román sovinizmus szolgálatába állítani a holokausztot, Mutatók: Lustig, Oliver; Ceaușescu, Nicolae

1986/55, 1986. 08. 21. Bukarest, Csak román megfigyelők vehetnek részt a Hungarológiai Konferencián. Erdélyi Magyarok kiutazását Bukarest megakadályozza, Mutatók: Scridon, Gavril, Hungarológiai Konferencia; Kolozsvári Egyetem, Budapesti Egyetem, Bukarest

1986/56, 1986. 08. 30. Kolozsvár, Romániában bejelentés várható, mely megtiltja az „ideológiai” tárgyak magyar nyelvű oktatását, Mutatók: Ceaușescu, Nicolae; Rácz Győző

1986/57, 1986. 09. 01. Kolozsvár, Szőcs Géza elhagyta Romániát, Mutatók: Szőcs Géza, Budapest

1986/58, 1986. 09. 04. Kolozsvár, Ceaușescuék betiltanák az „Erdély” megnevezés használatát?, Mutatók: Pascu, Ștefan, Román Kommunista Párt

1986/59, 1986. 09. 10. Sepsiszentgyörgy, A nemzetiségi oktatás további korlátozása, Mutatók: , RSZK Nevelési- és Tanügyminisztériuma, Kovászna megye; Hargita megye

1986/60, 1986. 09. 11. Kolozsvár, Bankrablások Erdélyben, Mutatók: Ceaușescu, Nicolae, Dés; Apahida

1986/61, 1986. 09. 24. Kolozsvár, A romániai hadügyi kiadások csökkentésének gazdasági háttere, Mutatók:

1986/62, 1986. 09. 24. Csíkszereda, A terhességellenőrzés megszorításának újabb formáit vezetik be Romániában, Mutatók: , román rendőrség/Milícia

1986/63, 1986. 09. 25. Bukarest, Az 1985/86-ban napvilágott látott magyarellenes sajtópublikációkat külön kötetben újra megjelentették Romániában, Mutatók: Lustig, Oliver; Pascu, Ștefan, Tudományos és Enciklopédiai Kiadó

1986/64, 1986. 09. 27. Kolozsvár, Kísérlet Kolozsvár történeti városrészének megsemmisítésére, Mutatók:

1986/65*, 1986. 09. 29. Temesvár, A Kommunista Párt és az Ortodoc Egyház közösen szítja a magyarokkal és a többi környező néppel szembeni gyűlöletet. A Vatikánhoz menesztett levelekben sürgetik a hagyományosan magyar erdélyi római katolikus egyház templomaiban a román nyelvű liturgia bevezetését, Mutatók:

1986/66, 1986. 10. 01. Nagyvárad, Az Ortodox Egyház nyíltan állást foglalt a Ceaușescu-rezsím nemzeti-faji gyűlölködést szító politikája mellett, Mutatók: Păcurariu, Mircea; Corneanu, Nicolae; Lăncrănjan, Ion; Tudor, Corneliu Vadim, Román Ortodox Egyház, Magyarország

1986/67, 1986. 10. 02. Nagyvárad, Erdélyi magyar tankönyvekben is tiltott a magyar helységnevek használata, Mutatók: Indig Ottó

1986/68, 1986. 10. 11. Kolozsvár, Újult erővel folyik az erdélyi lakosság kifosztása, Mutatók: , román rendőrség/Milícia, Tordaszentlászló

1986/69, 1986. 10. 15. Arad, Hatósági fellépés az Aradi vértanúkra emlékezőkkel szemben, Mutatók: , Magyar Televízió; Magyar Népköztársaság Kolozsvári Főkonzulátusa; Securitate, Nagylak

1986/70, 1986. 10. 17. Kolozsvár, A Román Akadémia újabb magyarellenes publikációkat tervez megjelentetni, Mutatók: Lustig, Oliver; Rosen, Moses; Ceaușescu, Nicolae, Román Akadémia; Cultul Mozaic, Izrael

1986/71, 1986. 10. 20. Marosvásárhely, Marosvásárhelyen megszüntetik a magyar utcaneveket, Mutatók: , Maros Magyar Autonóm Tartomány

1986/72, 1986. 10. 25. Sepsiszentgyörgy, A román hatóságok akadályozzák a megsérült egyházi műemlékék helyreállítását, Mutatók: , Ákos; Csomakőrös; Sepsiszentgyörgy

1986/73, 1986. 10. 29. Bukarest, Kőrösi Csoma Sándor után Irinyi Jánost is „Román Tudósnak” tüntetik föl, Mutatók: Kőrösi Csoma Sándor; Irinyi János, Magazinul

1986/74, 1986. 11. 05. Kolozsvár, Megmozdulásokra került sor Erdély szerte a fokozódó élelmiszerhiány miatt, Mutatók: , Kolozsvár; Torda; Brassó; Temesvár; Arad

1986/75, 1986. 11. 06. Kolozsvár, Folytatódnak az élelmiszerhiány miatti tiltakozások Erdélyben, Mutatók: , Securitate; román rendőrség/Milícia, Monostor negyed; Dónáth negyed; Házsongárdi temető

1986/76, 1986. 11. 08. Bukarest, Újabb támadás a „Kriterion” ellen, Mutatók: , Kriterion; Univers Könyvkiadó

1986/77, 1986. 11. 15. Kolozsvár, A kolozsvári sztrájkok oka az élelmiszerhiány és a bérmegvonás, Mutatók: , Nehézipari Gépkombinát (C.U.G.); Tehnofrig; román rendőrség/Milícia, Német Szövetségi Köztásaság; Zărnești-Tohani; Irán; Irak; Kolozsvár

1986/78, 1986. 11. 20. Nagyvárad, Megszűnt a román állampolgárságú turisták számára az emigrációs tranzitlehetőség Magyarországon keresztül Ausztriába, Mutatók: , Magyarország; Ausztria

1986/79, 1986. 11. 21. Szatmárnémeti, A román hadsereg 10 katonája Magyarországra menekült, Mutatók: , Kaplony; Börvely; Magyarország; Ausztria

1986/80, 1986. 11. 23. Brassó, A brassói könyvtárakból eltávolítják a magyar nyelvű könyveket. Az evangélikus egyházközség irattárát Bukarestbe szállították, Mutatók: , Brassói Evangélikus Egyházközösség

1986/81, 1986. 11. 25. Kolozsvár, Az idén már nem jelenhetett meg magyar ábécéskönyv Romániában, Mutatók:

1986/82, 1986. 11. 25. Kolozsvár, A Kolozsvári sztrájkokat követően eltűnt 25 munkás, Mutatók: , Nehézipari Gépkombinát (C.U.G.); Tehnofrig

1986/83, 1986. 11. 26. Marosvásárhely, A marosvásárhelyi „Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézet” idei végzettjeinek kihelyezése is a fokozódó nemzeti elnyomást szolgálják, Mutatók: , Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézet; Kolozsvári Egyetem, Órománia (Regat)

1986/84, 1986. 11. 26. Marosvásárhely, Román utcanevek Marosvásárhelyen, Mutatók: , román rendőrség/Milícia

1986/85, 1986. 11. 30. Csíkszereda, Hatósági megfélemlítés egy katolikus ünnep szervezői és részvevői ellen, Mutatók: , román rendőrség/Milícia, Madéfalva; Csíkrákos; Torja

1986/86, 1986. 12. 01. Bukarest, A romániai reform lényege: nem fizetni a munkásoknak, Mutatók:

1986/87, 1986. 12. 06. Bukarest, Romániában már a diákok számára sem lesz szabad a karácsony, Mutatók:

1986/88, 1986. 12. 23. Temesvár, Diáktiltakozások Romániában a karácsonyi szünet tervezett eltörlése ellen, Mutatók: , RSZK Nevelési- és Tanügyminisztériuma, Kolozsvár; Temesvár

1986/89, 1986. 12. 23. Kolozsvár, Elitélték Dr. Kún Attilát, Mutatók: Kún Attila, román rendőrség/Milícia, Dés; Szék

1986/90, 1986. 12. 25. Nagybánya – Kolozsvár, Újabb erdélyi sztrájkokról, illetve tiltakozásokról érkeztek hírek, Mutatók: , Erzsébetbánya; Szamosújvár; Marosvásárhely

1987 [1987B.pdf]

1987/1, 31781 Bukarest, A bukaresti kormány a jövőben is ösztönözni szándékozik a románok erdélyi letelepedését, Mutatók: , RKP Központi Bizottsága; RSZK Belügyminisztériuma; RSZK Nevelési- és Tanügyminisztériuma, Órománia (Regat)

1987/2, 1987. 01. 04. Sepsiszentgyörgy, Egy fiatal magyar tanárnő gyanús halála, Mutatók: Kerestély Júlia, Kolozsvári Egyetem; Securitate, Nagylak

1987/3, 1987. 01. 06. Kolozsvár, Romániában szinte minden magyar nyelvű felirat eltűnt, Mutatók: , Kolozsvári Magyar Színház

1987/4, 1987. 01. 04. Gyulafehérvár, A római katolikus egyház helyzete Romániában, Mutatók: Márton Áron, római katolikus egyház; Gyulafehérvári Római Katolikus Teológia; Gyulafehérvári Püspökség, Naszód; Arad megye; Bihar megye; Szatmár megye

1987/5, 1987. 01. 06. Marosvásárhely, A magyar színházi élet elsorvadása Erdélyben, Mutatók: Hajdú Győző; Ádám Erzsébet, Sepsiszentgyörgyi Színház; Securitate, Kolozsvár; Marosvásárhely

1987/6, 1987. 01. 07. Bukarest, Kolozsvár egykori polgármestere Ceaușescu vezetését bíráló cikket juttatott el egy bukaresti laphoz, Mutatók: Bugnariu, Tudor, Luceafărul, Magyarország

1987/7, 1987. 01. 07. Brassó, Romániában ifjabb üzemeket helyeznek katonai parancsnokság alá, Mutatók: Ceaușescu, Nicolae, Kolozsvár; Marosvásárhely

1987/8, 1987. 01. 07. Temesvár, Állítólagos „román hívőknek” a pápához írt levelét körözik Erdélyszerte, Mutatók: , Görög Katolikus Egyház; Román Ortodox Egyház; Securitate, Vatikán

1987/9, 1987. 01. 09. Kézdivásárhely, Az erdélyi múzeumok gyűjteményeit Bukarestbe szállítják, Mutatók: Barabás Miklós; Zsögödi Nagy Imre, Sepsiszentgyörgyi Múzeum; Teleki Téka; Kézdivásárhelyi Céhmúzeum

1987/10, 1987. 01. 07. Sepsiszentgyörgy, Leváltottak egy magyar polgármestert, Mutatók: Orbán Árpád, Bukarest

1987/11, 1987. 01. 09. Kolozsvár, Az írószövetségi díjak körüli bonyodalmak, Mutatók: Beke György; Pusztai János, Kriterion; A Hét; Román Írószövetség, Bukarest

1987/12, 1987. 01. 26. Nagyvárad, A jövőben sem várható, hogy a magyar hatóságok engedélyezzék román állampolgároknak az Ausztriába való menekülést, Mutatók: , Ausztria; Magyarország

1987/13, 1987. 01. 28. Gyulafehérvár, Bukarest egyházellenes törekvéseit tükrözi az 1987-ben kiadott hivatalos „katolikus” naptár is, Mutatók: , Gyulafehérvári Római Katolikus Püspökség, Vatikán

1987/14*, 1987. 01. 30. Nagyvárad, Legalább félszázra tehető azoknak a román állampolgároknak a száma, akik illegálisan tartózkodnak Magyarországon, Mutatók:

1987/15, 1987. 01. 30. Kolozsvár, Románia januári nemzeti ünnepén felbérelt csőcselék terrorizálta Kolozsvárt, Mutatók:

1987/16, 1987. 01. 31. Brassó, Súlyos szerencsétlenség Románia legnagyobb kőolajfínomítójában, Mutatók: , Ploiești

1987/17, 1987. 02. 01. Kolozsvár, A kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár helyzete, Mutatók: Kosáry Domokos; Monoki István, kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár; bukaresti Nemzeti Történelmi Múzeum, Magyarország

1987/18, 1987. 02. 12. Szatmárnémeti, A bányagépgyári baleset részletei, Mutatók: Banc, Iosif , Szatmári Hírlap; Cronica Sătmăreana; Securitate; román rendőrség/Milícia

1987/19, 1987. 02. 13. Kolozsvár, A magyar kulturális értékek elpusztításának jegyében folynak Romániában az ásatások is, Mutatók: , Déva; Gyulafehérvár; Kolozsvár

1987/20, 1987. 02. 13. Bákó (Bacău), Nemzetiségi helyzet a román hadseregben, Mutatók: , Bákó (Bacău); Medgidia; Belényes

1987/21, 1987. 02. 14. Marosvásárhely, Meghalt Sütő István költő, Mutatók: Sütő István, Visky Árpád, Kriterion

1987/22, 1987. 02. 15. Marosvásárhely, Eltemették Sütő István költőt, Mutatók: Sütő István; Markó Béla, Igaz Szó; Securitate, Sepsiszentgyörgy

1987/23, 1987. 02. 15. Kolozsvár, Ceaușescu képeit égető kolozsvári diákok, Mutatók: , román rendőrség/Milícia

1987/24, 1987. 02. 16. Sepsiszentgyörgy, Az „agrárforradalom” jegyében, Romániában falvak fognak eltűnni, Mutatók: , Megyei Tükör, Kovászna megye; Ploiești

1987/25, 1987. 02. 18. Bukarest, Házkutatások a romániai magyarság képviselőinél. Kihallgatások, megfélemlítések. Újra gyakorlattá vált a magyar turisták tömeges kiutasítása, Mutatók: Molnár Gusztáv; Ceaușescu, Nicolae, Helsinki utókonferencia, Bécs

1987/26, 1987. 02. 22. Bukarest, A román kormány demonstratív akciókkal akar válaszolni azokra a kritikákra, melyek az utóbbi időben az emberi jogokat sértő gyakorlatát érték, Mutatók: Ceaușescu, Nicolae; Koppándi Sándor; Pezderka Sándor; Papp László; Hajdú Győző, Nemzetiségi Dolgozók Országos Tanácsa; Agerpres; Igaz Szó, Magyarország

1987/27, 1987. 02. 23. Bukarest, Egy bukaresti házkutatás részletei, Mutatók: Molnár Gusztáv , Securitate

1987/28, 1987. 02. 23. Brassó, Újabb jelek utalnak a társadalombiztosítás fokozatos megszüntetésére, Mutatók: , Csíkszereda; Kovászna megye

1987/29, 1987. 02. 24. Kolozsvár, A kolozsvári egyetem bölcsészkarán tanuló magyar nemzetiségű diákok száma, Mutatók: , Kolozsvári Egyetem, Órománia (Regat)

1987/30, 1987. 02. 25. Gyulafehérvár, Körlevelet adott ki az erdélyi Római Katolikus Püspökség, Mutatók: Jakab Antal; Márton Áron, Gyulafehérvári Római Katolikus Püspökség; Római Katolikus Egyház; Román Ortodox Egyház

1987/31, 1987. 02. 26. Csíkszereda, Az adminisztratív személyzet csökkentése a tanügyben, Mutatók:

1987/32, 1987. 02. 26. Székelyudvarhely, Egy vasúti nagyberuházás kapcsán újra nagyszámú óromániait telepítenek be Erdélybe, Mutatók: , Marosvásárhely; Székelyudvarhely; Segesvár, Csíkcsicsó; Madéfalva; Órománia (Regat)

1987/33, 1987. 02. 27. Kolozsvár, A Securitate híresztelései a bukaresti röplapokkal kapcsolatban, Mutatók: , Securitate, Bukarest

1987/34, 1987. 02. 28. Kolozsvár, Erdélyben folytatódnak a házkutások, Mutatók: Tompa Gábor; Fülöp G. Dénes; Vita Jusztina; Molnár Gusztáv, Securitate, Magyarország

1987/35, 1987. 03. 01. Gyulafehérvár, A katolikus papoknak a jövőben világi továbbképzésen kell résztvenniük, Mutatók: , Gyulafehérvári Római Katolikus Püspökség

1987/36, 1987. 03. 01. Bukarest, Ceaușescu nyíltan támadta Magyarországot, Mutatók: , Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa, Magyarország

1987/37, 1987. 03. 02. Bukarest, Intézkedés a magyarországi publikációk hivatalos tilalmára, Mutatók: Ceaușescu, Nicolae

1987/38, 1987. 03. 03. Bukarest, Erdélyben röplapokon terjesztik a Nemzetiségi Tanácsok ülésén elhangzottakkal szembeni tiltakozást, Mutatók: , Magyar és Német Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa; Művelődés; Kriterion; Román Kommunista Párt, Magyaroszág; Hargita megye

1987/39, 1987. 03. 03. Marosvásárhely, A Securitate fellépése vásárhelyi színészek ellen, Mutatók: , Marosvásárhelyi Állami Színház; Securitate, Mezőcsávás

1987/40, 1987. 03. 04. Bukarest, Felére csökentették egy romániai magyar újság példányszámát, Mutatók: , Falvak Dolgozó Népe, Kolozsvár

1987/41, 1987. 03. 05. Marosvásárhely, Munkabeszüntetés volt egy marosvásárhelyi gyárban, Mutatók: Hajdú Győző , IMATEX gyár; román rendőrség/Milícia, Kolozsvár; Szamosújvár; Torda

1987/42, 1987. 03. 05. Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad, Az erdélyi magyar lakosság körében tapasztalható hangulat a budapesti kormány Ceaușescut bíráló álláspontjával kapcsolatban, Mutatók: , Budapest

1987/43, 1987. 03. 07. Bukarest, Gyanús körülmények között meghalt az úgynevezett Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsának egyik küldötte, Mutatók: , Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa; román rendőrség/Milícia

1987/44, 1987. 03. 10. Sepsiszentgyörgy, Diáktüntetés Iași-ban, Mutatók: , Iași

1987/45, 1987. 03. 19. Nagyvárad, Ceaușescu megbízásából Papp László református püspök Nyugatra érkezett, Mutatók: Papp László; Hajdú Győző; Sipos József; Réha Endre, Kulturális Fórum; Nagy Nemzegyűlés, Ausztria; Magyarország; Bukarest; Lázári

1987/46, 1987. 03. 20. Bukarest, A fővárosban megszűnik a magyar tannyelvű gimnázium, Mutatók:

1987/47, 1987. 03. 20. Bukarest, Újabb hírek szivárogtak ki az úgynevezett magyar nemzetiségű dolgozók tanácsának üléséről, Mutatók: Demény Lajos; Dancsuly András; Koppándi Sándor; Jakab Éva; Rácz Ernő, Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa; Contemporanul; Agerpres; Szocialista Művelődés és Nevelési Tanács, Magyarország

1987/48, 1987. 03. 21. Marosvásárhely, A Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsának ülésén felszólaló egyik küldöttet felháborodott marosvásárhelyi polgárok tettleg bántalmazták, Mutatók: Hajdú Győző, Securitate; Igaz Szó; Román Kommunista Párt; román rendőrség/Milícia, Bukarest

1987/49, 1987. 03. 21. Nagyvárad, Felháborodott nagyváradi egyének feldúlták a helyi pártsajtó szerkesztőségét valamint a helyi cenzúrahivatalt, Mutatók: , Fáklya/Făclia; Crișana; Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács

1987/50, 1987. 03. 23. Marosvásárhely, A magyar személyzet csökkentése egyes kulturális és tanügyi intézményekben, Mutatók: Zsögödi Nagy Imre, Teleki Téka; Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézet

1987/51, 1987. 03. 25. Sepsiszentgyörgy, A román vezetés Magyarország-ellenes tüntetéseket tervez, Mutatók:

1987/52, 1987. 03. 27. Bukarest, Nagyvárad, Újabb román író vette pártfogásba Ceaușescu nemzetiségi politikáját s ítélte el Magyarország Romániát érintő bírálatait, Mutatók: Popovici, Titus; Köpeczi Béla, România Literară; Magyar Tudományos Akadémia

1987/53, 1987. 03. 27. Bukarest, A román kormányzat kötetben jelentette meg a Nemzetiségi Tanácsok februári ülésének anyagát, Mutatók: , Agerpres; Nemzetiségi Dolgozók Országos Tanácsa

1987/54, 1987. 03. 28. Bukarest, Egy januári központi bizottsági ülésen döntöttek a Magyarország elleni támadásról, Mutatók: Dancsuly András; Demény Lajos; Létay Lajos, RKP Központi Bizottsága; Varsói Szerződés; Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa; Utunk

1987/55, 1987. 03. 29. Bukarest, Ceaușescu levelet intézett a magyar vezetőkhöz, Mutatók: Ceaușescu, Nicolae; Kádár János; Markovic, Dragoslav, Magyar Szocialista Munkáspárt; Tanjug (Telegrafska agencija nove Jugoslavije – Újjugoszláv Távirati Iroda); Magyar Tudományos Akadémia

1987/56, 1987. 03. 30. Kolozsvár, Egy kolozsvári gimnázium nevének románosítása körüli bonyodalmak, Mutatók: Iancu, Avram

1987/57, 1987. 04. 08. Bukarest, Románia folytatni kívánja a magyarellenes támadásokat, Mutatók: Markovic, Dragoslav, Tanjug (Telegrafska agencija nove Jugoslavije – Újjugoszláv Távirati Iroda); România Literară; România Liberă; Săptămîna; Contemporanul; Román Ortodox Egyház

1987/58, 1987. 04. 10. Kolozsvár, Erdélyben egyre aggasztóbb a református lelkészhiány, Mutatók: , Protestáns Teológiai Intézet, Zilah; Szilágycseh

1987/59, 1987. 04. 16. Kolozsvár, A református lelkészek megválasztását a hatóságok adminisztratív előfeltételekkel befolyásolják, Mutatók: , Kolozsvári Református Püspökség

1987/60, 1987. 04. 18. Kolozsvár, Az erdélyi magyar és szász kultúra veszélyeztetett emlékei, Mutatók:

1987/61, 1987. 04. 20. Nagyvárad, Magyarország elleni hadgyakorlat Romániában, Mutatók: , Magyarország

1987/62, 1987. 04. 21. Marosvásárhely, Gyanús körülmények között elhunyt a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsának egyik küldötte, Mutatók: Bálint Ferenc, Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa; RKP Központi Bizottsága, Szászrégen

1987/63, 1987. 05. 02. Marosvásárhely, Megszűnik a marosvásárhelyi, eredetileg magyar tannyelvű Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet. Az idén már egyik karon sem lesz felvételi, Mutatók: Csőgör Lajos; Kurkó Gyárfás; Balogh Edgár; Méliusz József; Demeter János; Jordáki Lajos; Miskolczy Dezső; Haranghy László; Klimkó Dezső; Környei István; Putnoky Gyula; Kormpecser István; Obál Ferenc; Győri György; Ludány György; Láng István; Vendégh Vince;, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet; Bolyai Tudományegyetem; Magyar Népi Szövetség; Babeș Egyetem; Iași-i Orvostudományi Egyetem; KISZ, Nagyszeben; Magyarország; Botoșani; Vrancea; Bákó (Bacău); Hargita megye; Kovászna megye; Bukarest; Német Szövetségi Köztársaság

1987/64, 1987. 05. 04. Kolozsvár, Erdélyi magyar politikai foglyok egyelőre még meg nem erősített kiszabadulásra, Mutatók: Páll Béla; Borbély Ernő; Buzás László; Illyés Gyula

1987/65, 1987. 05. 05. Sepsiszentgyörgy, Európa-parlamenti képviselők látogatása Erdélyben. Román hatóságok megtévesztő akciói, Mutatók: , Európa Parlament, Kolozsvár; Marosvásárhely; Sepsiszentgyörgy

1987/66, 1987. 05. 08. Nagyvárad, Az utóbbi időben hivatalosan engedélyezett korrupció révén szerezhetők be az útlevelek, Mutatók: , Szatmárnémeti

1987/67, 1987. 05. 09. Nagyvárad, A kishatár-átlépési jog erőszakos korlátozása, Mutatók: , román rendőrség/Milícia, Mihályfalva; Magyarország; Szatmárnémeti; Nagyvárad; Arad

1987/68, 1987. 06. 01. Kolozsvár, Interkonfesszionális teológiai értekezlet Kolozsvárott, Mutatók: , Protestáns Teológiai Intézet; Román Ortodox Egyház

1987/69, 1987. 06. 04. Marasovásárhely – Bukarest, Gorbacsov fogadta az erdélyi magyar ellenzék egyik vezetőjét, Mutatók: Király Károly; Gorbacsov, Mihail Szergejevics, Marosvásárhely; Bukarest

1987/70, 1987. 06. 05. Kolozsvár, Kányádi Sándor kilépett a Román Írószövetségből, Mutatók: Kányádi Sándor; Sorescu, Marin, Román Írószövetség; Magyar Távirati Iroda, Rotterdam

1987/71, 1987. 06. 15. Bukarest, Megerősítést nyert a Gorbacsov és Király Károly közötti bukaresti találkozás ténye, Mutatók: Király Károly; Gorbacsov, Mihail Szergejevics, Szovjet Kommunista Párt; RKP Központi Bizottsága

1987/72, 1987. 06. 16. Torda, Erdély-szerte állatjárvány ütötte fel a fejét, Mutatók:

1987/73, 1987. 06. 17. Kolozsvár, Zárt előadássorozatok keretében folyik a Magyarország elleni uszítás, Mutatók: Nagy Gyula; Gálfi Zoltán; Papp László, Kolozsvári Egyetem; Protestáns Teológiai Intézet; Román Ortodox Egyház, Magyarország

1987/74, 1987. 06. 17. Kolozsvár, A kolozsvári iskolákban az évzárókon megtiltották a magyar nyelv használatát, Mutatók:

1987/75, 1987. 06. 19. Nagyvárad, Dezinformatív híresztelések Romániában a Gorbacsov-látogatássál kapcsolatban, Mutatók: Király Károly; Gorbacsov, Mihail Szergejevics; Ceaușescu, Nicolae , Szovjet Kommunista Párt, Kolozsvár; Nagyvárad; Marosvásárhely; Bukarest; Kazahsztán; Alma Ata; Moszkva

1987/76, 1987. 07. 06. Szatmárnémeti, Bukarestben gyanús körülmények között meghalt egy férfi, aki az NSZK-ba akart kivándorolni, Mutatók: Horn, Georg, Securitate; román rendőrség/Milícia, Bukarest; Német Szövetségi Köztársaság; Csárda

1987/77, 1987. 07. 06. Kolozsvár, Törvényerejű rendelet-tervezet a közép és felsőfokú tanintézmények végzettjeinek kihelyezésére, Mutatók: , RKP Központi Bizottsága; RKP Politikai Végrehajtó Bizottsága; Előre, Órománia (Regat)

1987/78, 1987. 07. 08. Kolozsvár, Újabb erőfeszítések a fiatal munkanélküliek számának csökkentésére, Mutatók:

1987/79, 1987. 07. 09. Bukarest, Bizalmas utasítás a középvégzettség kötelezővé tételéről, Mutatók: , RKP Központi Bizottsága

1987/80, 1987. 07. 10. Nagyvárad, A Magyarországra menekült román állampolgárok helyzete, Mutatók: , Budapest; Magyarország; Nagyvárad; Nagykároly; Arad; Ártánd; Bors

1987/81, 1987. 07. 14. Marosvásárhely, Új káderlapok a felsőfokú végzettséggel rendelkező értelmiségiekről, Mutatók:

1987/82, 1987. 07. 16. Kolozsvár, Egy erdélyi magyar író visszautasította, hogy küldöttként vegyen részt egy a párt által rendezett kongresszuson, Mutatók: Fodor Sándor; Șorban, Raul; Kós Károly; Kányádi Sándor, Kolozsvári Írók Egyesülete; Napsugár

1987/83, 1987. 07. 20. Kolozsvár, A magyar nyelvű középiskolai osztályok tervezett számaránya Kolozsvárott, Mutatók: , RSZK Nevelési- és Tanügyminisztériuma

1987/84, 1987. 07. 20. Nagyvárad, Visszavontak egy rendeletet, mely könnyítette volna a külföldre utazást, Mutatók: , román rendőrség/Milícia, Magyarország

1987/85, 1987. 07. 20. Kolozsvár, Megszüntették a kolozsvári magyar tankönyvkiadót, Mutatók:

1987/86, 1987. 07. 22. Beszterce, Az emigránsok javainak kiárusítása, Mutatók: , Beszterce-Naszód megye

1987/87, 1987. 07. 23. Nagyvárad, A bírósági eljárásokban megszüntették a magyar, német és szerb nyelv használatát, Mutatók:

1987/88, 1987. 07. 25. Kolozsvár, Egyetemi kihelyezések 1987-ben, Mutatók: , Kolozsvári Egyetem, Órománia (Regat)

1987/89, 1987. 07. 26. Csíkszereda, A tanszemélyzet nagyarányú elbocsátása, illetve kényszernyugdíjazása várható, Mutatók:

1987/90, 1987. 07. 28. Bukarest, Bukarest újabb Jugoszlávia-ellenes lépése: kitüntették a vaskapui erőművet, Mutatók: Krunics, Bosko, Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Központi Bizottsága; Előre; Vaskapu Villamos Erőmű Vállalat; Vörös Zászlórend; román rendőrség/Milícia, Jugoszlávia; Belgrád

1987/91, 1987. 07. 29. Marosvásárhely, Románajkú lakosság beköltöztetése Marosvásárhelyre, Mutatók: , Órománia (Regat)

1987/92, 1987. 07. 29. Zilah, Hadgyakorlat a Szilágyságban, Mutatók: , Szilágy megye; Magyarország; Nagyvárad

1987/93, 1987. 07. 30. Nagyvárad, A Securitate kémkedésre akarja kényszeríteni a Magyarországra utazó erdélyi magyarokat, Mutatók: Köteles Pál, Tiszatáj; az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusa; Securitate, Magyarország; Bécs

1987/94, 1987. 07. 30. Bukarest, Nagyméretű hadi beruházások Szatmár megyében, Mutatók: , Szatmár megye

1987/95, 1987. 08. 01. Kolozsvár, Kányádi Sándor nyilatkozata a Román írószövetségből való kilépéséről, Mutatók: Kányádi Sándor; Sorescu, Marin; Kós Károly, Román Írószövetség; Napsugár; Magyar Írók Szövetsége; Európa Könyvkiadó, Budapest

1987/96, 1987. 08. 04. Gyulafehérvár, Az idén püspöki rendelet szabályozta a felvételizők számát a római katolikus teológián, Mutatók: Jakab Antal; Robu, Ioan, Gyulafehérvári Római Katolikus Teológia

1987/97, 1987. 08. 06. Marosvásárhely, A marosvásárhelyi orvosi egyetemre felvett nemzetiségi diákok aránya, Mutatók: , Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézet, Bukarest

1987/98, 1987. 08. 15. Gyulafehérvár, Vérengzés Szászsebesen, Mutatók: , Securitate; román rendőrség/Milícia, Szászsebes

1987/99, 1987. 08. 26. Nagyvárad, Erőszakoskodás a román határon, Mutatók:

1987/100, 1987. 08. 30. Nagyvárad, A román állampolgárságú menekültekkel szembeni lengyel magatartás, Mutatók: , Tarom, Lengyelország; Budapest; Magyarország; Bukarest; Jugoszlávia

1987/101, 1987.09. 02. Kolozsvár, Munkaszolgálatos századok Romániában, Mutatók: , cernavodai atomerőmű, Cernavoda

1987/102, 1987. 09. 03. Bukarest, A tanügy anyagi forrásainak csökkentése, Mutatók: , RSZK Nevelési- és Tanügyminisztériuma, Hargita megye

1987/103, 1987. 09. 03. Kolozsvár, Megszűnik Kolozsvárott a finn lektorátus?, Mutatók: Haaparanta, Anja; Penttinent, Eira, Kolozsvári Egyetem; Helsingin Sanomat, Turku; Finnország

1987/104, 1987. 09. 15. Bukarest, Hivatalos álláspont a Magyarországgal szemben tanúsított eddigi ellenséges magatartással kapcsolatban, Mutatók: Ceaușescu, Nicolae, Magyar és Német Dolgozók Országos Tanácsa, Magyarország; Budapest; Órománia (Regat)

1987/105, 1987. 09. 20. Szatmárnémeti, A mezőgazdaság militarizálása Romániában, Mutatók: , román rendőrség/Milícia

1987/106, 1987. 09. 31. Sepsiszentgyörgy, Újabban egész családokat rendelnek munkaszolgálatra, Mutatók: , cernavodai atomerőmű, Sepsiszentgyörgy; Csíkszereda; Brassó; Szentkeresztbánya; Galați

1987/107, 1987. 09. 31. Nagyvárad, Munkanélküliség Nagyváradon, Mutatók: , Kolozsvár; Órománia (Regat)

1987/108, 1987. 10. 01. Bukarest, Gesztusok Magyarország felé egy katonai aktivaülésen, Mutatók: Dinca, Ion, az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Kormánya; RSZK Hadügyminisztériuma, Magyarország

1987/109, 1987. 10. 03. Sepsiszentgyörgy, Ellenállás a székelyföldön a munkaszolgálattal szemben, Mutatók: , Szentkeresztbánya; Órománia (Regat)

1987/110, 1987. 10. 03. Marosvásárhely, Magyarul nem tudó tanítónőt neveztek ki egy magyar tannyelvű iskola első osztálya élére, Mutatók: , Mezőpanit

1987/111, 1987. 10. 03. Brassó, Nemzetiségi temetők felszámolása, Mutatók: , román rendőrség/Milícia, Csernátonfalva

1987/112, 1987. 10. 03. Kolozsvár, Egy román értelmiségi ismételt tiltakozása a magyarellenes propaganda miatt, Mutatók: Bugnariu, Tudor, Babeș–Bolyai Egyetem; Bukaresti Egyetem; Román Akadémia

1987/113, 1987. 10. 20. Bukarest, Propagandamunka készül Bukarestben a székelység történetéről, Mutatók: Ceaușescu, Ilie; Székely Zoltán; Cserei Zoltán; Kozák Albert; Magyari András; Csucsuja István, s

1987/114, 1987. 10. 29. Kolozsvár, Robbanás egy kolozsvári üzemben, Mutatók: , kolozsvári Rokkantak Szövetkezete

1987/115, 1987. 10. 30. Budapest – Marosvásárhely, Király Károly a Bethlen Gábor Alapítvány Díjának egyik idei kitüntetettje, Mutatók: Herbert, Zbignew; Szabó T. Attila; Király Károly, RKP Központi Bizottsága; RKP Politikai Végrehajtó Bizottsága; Securitate; Bethlen Gábor Alapítvány, Kovászna megye

1987/116, 1987. 11. 03. Budapest, Átadták a Bethlen Díjat, Mutatók: Herbert, Zbignew; Szabó T. Attila; Király Károly; Szabó T. Ádám; Vekerdi László; Szima, Tadeusz; Csoóri Sándor; Fekete Gábor; Für Lajos, Bethlen Gábor Alapítvány; Kossuth Rádió

1987/117, 1987. 11. 04. Sepsiszentgyörgy, Személycsere várható Kovászna megye pártvezetésének élén, Mutatók: Rab István; Nagy Ferdinánd; Király Károly, Kovászna megye; Órománia (Regat)

1987/118, 1987. 11. 06. Nagyenyed, Magyar tanárok áthelyezése Nagyenyedről Óromániába, Mutatók: , Bethlen Gábor Kollégium, Órománia (Regat)

1987/119, 1987. 11. 06. Kolozsvár, Utcanevek románosítása Kolozsvárott, Mutatók: , Marosvásárhely

1987/120, 1987. 11. 21. Brassó – Bukarest, A brassói zavargások és következményei, Mutatók: , Steagul Roșu traktorgyár; Securitate; román rendőrség/Milícia; RSZK Belügyminisztériuma, Sepsiszentgyörgy; Kolozsvár; Torda; Erzsébetváros

1987/121, 1987. 11. 26. Brassó, Brassóban nem normalizálódik a helyzet, Mutatók: Ceaușescu, Nicolae, román rendőrség/Milícia, Galați; Zsil-völgye

1987/122, 1987. 12. 03. Budapest, Románok röpcédulaakciója Budapesten, Mutatók: , Szabad Románia/România Liberă

1987/123, 1987. 12. 04. Nagyvárad, A román rendőrség súlyosan bántalmazta Joó Árpád amerikai magyar karmestert, Mutatók: Joó Árpád; Aczél Ervin, román rendőrség/Milícia, Budapest

1987/124, 1987. 12. 06. Bukarest, Király Károly levelet intézett a pártvezetéshez, Mutatók: Király Károly; Ceaușescu, Nicolae; Maurer, Ion Gheorghe; Bodnăraș, Emil; Iliescu, Ion; Trofin, Virgil; Niculescu, Paul; Lupu, Vasile; Fazekas János, RKP Központi Bizottsága; RKP Politikai Végrehajtó Bizottsága

1987/125, 1987. 12. 07. Temesvár – Nagyvárad, Tüntetés Temesvárott, Mutatók: , román rendőrség/Milícia

1987/126, 1987. 12. 11. Bukarest, A volt román miniszterelnök háziőrizetben, Mutatók: Maurer, Ion Gheorghe; Cornea, Doina; Juhász, Leontin; Filipescu, Radu; Rusu, Florin; Botez, Mariana; Király Károly, Securitate; RKP Központi Bizottsága; RKP Politikai Végrehajtó Bizottsága; Nagy Nemzetgyűlés

1987/127, 1987. 12. 12. Kolozsvár, A brassói tüntetés letartóztatott résztvevőit a szamosújvári fegyházban tartják fogva, Mutatók: , román rendőrség/Milícia, Szamosújvár; Brassó

1987/128, 1987. 12. 20. Budapest, Arad, Román ellenzéki csoport felhívása a romániai éhínséggel kapcsolatban, Mutatók: , Szabad Románia/România Liberă

1987/129, 1987. 12. 20. Bukarest, Egy erdélyi magyar író kilép Ceaușescu pártjából, Mutatók: Huszár Sándor, Román Kommunista Párt; Előre; A Hét, Ploiești

1988 [1988B.pdf]

1988/1, 1988. 01. 04. Budapest, Újabb menekülthullám érkezett Magyarországra Erdélyből, Mutatók: , ENSZ, Német Szövetségi Köztársaság; Magyarország

1988/2, 1988. 01. 06. Marosvásárhely, Munkások áttelepítése bányavidékekre, illetve óromániai ipari létesítményekhez, Mutatók: , IMATEX, Petrozsény; Zsil-völgye; Órománia (Regat)

1988/3, 1988. 01. 19. Budapest, Magyar szolidaritás-nyilatkozat a román néppel, Mutatók: Csoóri Sándor; Tornai József; Bodor Pál; Szabó Miklós; Mészöly Miklós; Haraszti Miklós; Dékány Attila; Kiss Gy. Csaba; Ara-Kovács Attila; Vásárhelyi Miklós; Ceaușescu, Nicolae, Moszkva; Varsó; Prága; Berlin; Lengyelország; Német Demokratikus Köztársaság; Temesvár; Brassó; Bukarest; Kolozsvár; Iași

1988/4, 1988. 01. 15. Nagyvárad, A külföldi élelmiszer és ruhaküldemények sorsa Romániában, Mutatók: , Bukarest

1988/5, 1988. 01. 29. Kolozsvár, A kolozsvári egyetem magyar főszakos végzettjeinek kihelyezési listája, Mutatók: , Kolozsvári Egyetem; RSZK Nevelési- és Tanügyminisztériuma, Órománia (Regat)

1988/6, 1988. 02. 01. Budapest, Tüntetés a budapesti román nagykövetség előtt, Mutatók: Tamás Gáspár Miklós, Charta 77; RSZK Budapesti Nagykövetsége; magyar rendőrség

1988/7, 1988. 02. 05. Nagyvárad – Marosvásárhely, Korlátozzák a turistaforgalmat és kivándorlást, Mutatók: , román rendőrség/Milícia

1988/8, 1988. 02. 09. Kolozsvár, Újabb műemlékrombolási terv, Mutatók:

1988/9, 1988. 02. 10. Temesvár, Palesztin diákok hírszerző tevékenységet folytatnak Bukarest megbízásából, Mutatók: , Securitate; Temesvári Műszaki Egyetem, Budapest

1988/10, 1988. 02. 12. Kolozsvár, A romániái úgynevezett településfejlesztési tervek. Összefoglaló jelentés, Mutatók: Gorbacsov, Mihail Szergejevics, Igazság; Fáklya/Făclia; Műemlékvédelmi Igazgatóság (Direcția Monumentelor Istorice); Magyar Nemzetiségi Dolgozók Tanácsa, Kolozs megye; Nagyvárad; Marosvásárhely; Kovászna-megye

1988/11, 1988. 03. 01. Kolozsvár, A kolozsvári protestáns teológiai intézetbe felvett hallgatók összesített statisztikája, Mutatók: , Protestáns Teológia Intézet

1988/12, 1988. 03. 05. Nagyvárad, Utazási korlátozások. Bevonták a kishatárforgalmi engedélyeket, Mutatók: , román rendőrség/Milícia, Szatmárnémeti; Nagyvárad; Arad; Nagykároly

1988/13, 1988. 03. 08. Nagyvárad, Csapatmozdulatok Erdélyben. Azonnali behívó parancsokat kap a felnőtt lakosság, Mutatók: ,

1988/14, 1988. 03. 15. Kolozsvár, Magyarellenes atrocitások, Mutatók: Kovács István

1988/15, 1988. 03. 15. Nagyvárad – Gyula – Budapest, Katonai incidens a magyar-román határon, Mutatók: Grósz Károly, Gyula; Nagyszalonta; Budapest

1988/16, 1988. 03. 15. Sepsiszentgyörgy, Házkutatás egy erdélyi magyar művésznél, Mutatók: Nászta Katalin, Securitate

1988/17, 1988. 03. 18. Székelyudvarhely, Vegyi üzem épül Székelyudvarhelyen, Mutatók: , Giurgiu; Russe; Bukarest; Vrancea

1988/18, 1988. 03. 22. Marosvásárhely, Letartóztatás Erdélyben, Mutatók: Lokodi Ernő, Securitate

1988/19, 1988. 03. 24. Bukarest, Bukarest betilt minden publikációt a román fasiszta múltra vonatkozóan, Mutatók: Vaeni, Constantin; Ardeleanu, Ion; Sima, Horea, Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács; Vasgárda

1988/20, 1988. 03. 31. Budapest, Molnár Gusztáv Magyarországra emigrált, Mutatók: Molnár Gusztáv, Kriterion

1988/21, 1988. 03. 31. Kolozsvár, Adminisztratív intézkedések várhatók a magyar személy- és helységnevek ellen, Mutatók:

1988/22, 1988. 04. 05. Kolozsvár, Cs. Gyímesi Éva tanárnő tiltakozó levele a román Tanügyminisztériumhoz, Mutatók: Cs. Gyimesi Éva; Nicolau, Viorica, RSZK Nevelési- és Tanügyminisztériuma

1988/23, 1988. 04. 06. Kolozsvár, Szállodanévváltozás Kolozsváron és ami mögötte van, Mutatók: , Hotel Belvedere

1988/24, 1988. 04. 30. Nagyvárad, Romániai menekültek áttörték a határsorompót, Mutatók: , Bors

1988/25, 1988. 05. 19. Budapest, Román számizdat jelent meg Magyarországon, Mutatók: Roșca, Cornel; Ara-Kovács Attila, Szabad Románia/România Liberă; Familia; Román Ortodox Egyház

1988/26, 1988. 05. 20. Bukarest, Újabb, a menekülteket sújtó intézkedés Romániában, Mutatók: , Román Vöröskereszt, Budapest; Magyarország

1988/27, 1988. 05. 30. Arad, Az úgyvenevezett „területrendezés” a városokat is érinti, Mutatók:

1988/28, 1988. 06. 03. Nagyvárad, Lesz-e újabb magyar-román csúcstalálkozó?, Mutatók: Grósz Károly; Ceaușescu, Nicolae, Budapest

1988/29, 1988. 06. 12. Nagyvárad, Újabb hírek az esetleges magyar-román csúcstalálkozóról, Mutatók: Grósz Károly; Ceaușescu, Nicolae

1988/30, 1988. 06. 12. Szatmárnémeti, Csapaterősítések a Magyarországgal szomszédos határvidéken, Mutatók: , Szatmár megye

1988/31, 1988. 06. 13. Nagyvárad, Kegyetlenkedések az elfogott menekültekkel szemben, Mutatók: , román rendőrség/Milícia, Csíkszereda; Magyarország; Nagykároly; Börvely

1988/32, 1988. 06. 22. Bukarest, Újabb Magyarország-ellenes támadást készítenek elő Bukarestben, Mutatók: Balogh Ferenc; Koppándi Sándor, Magyar Nemzetiségi Dolgozók Tanácsa; Fáklya/Făclia, Crișana; RKP Központi Bizottsága, Magyarország; Kolozsvár

1988/33, 1988. 06. 22. Szatmárnémeti, Budapest, Román állampolgárok menekültek át a Szovjetunióba, Mutatók: , Halmi; Szovjetunió; Moldvai SZSZK

1988/34, 1988. 06. 23. Bukarest, Kényszermunkával a falurombolás szolgálatában, Mutatók: , Bragadiru; Nagyvárad; Kolozsvár; Székelyudvarhely; Órománia (Regat)

1988/35, 1988. 06. 24. Nagyvárad – Marosvásárhely, Újabb tiltakozás a református lelkészképzés adminisztratív korlátozása ellen, Mutatók: Tőkés László; Papp László; Nagy Gyula, Nagyváradi Református Egyházkerület; Kolozsvári Református Egyházkerület; Egyházügyi Főosztály (Departamentul Cultelor)

1988/36, 1988. 06. 26. Bukarest, Bukarest ellenállásra is számít a falvak tervezett lerombolása során, Mutatók: , RSZK Belügyminisztériuma

1988/37, 1988. 06. 28. Bukarest, Bukarestben kiszivárogtatták a lebontásra ítélt erdélyi falvak előzetes listáját, Mutatók: , Területrendezési Igazgatóság, Kovászna megye

1988/38, 1988. 08. 15. Bukarest, Hargita megyében felszámolandó falvak, az úgynevezett „településrendezési terv” keretében, Mutatók:

1988/39, 1988. 07. 16. Bukarest, A román sajtó újabb magyarellenes támadása. Az 1848-as foradalom átértékelése, Mutatók: Ceaușescu, Nicolae, Magyarország

1988/40, 1988. 07. 05. Marosvásárhely, Román soviniszta megnyilvánulások Marosvásárhelyen, Mutatók:

1988/41, 1988. 07. 10. Kolozsvár, Románia meg akar szabadulni a kisebbségi értelmiségtől, Mutatók:

1988/42, 1988. 07. 15. Kolozsvár, Az erdélyi friss diplomások mintegy 2/3-át Erdélyen kívüli állások elfogadására kényszerítik, Mutatók: , RSZK Nevelési- és Tanügyminisztériuma, Hargita megye; Kovászna megye; Maros megye; Bihar megye; Órománia (Regat)

1988/43, 1988. 07. 20. Budapest, Román menekültek petíciót adtak át a Szovjetunió budapesti nagykövetségének, Mutatók: Parvu, Virgil; Bejan, Mircea; Petz Karol; Mugurescu, Ciocea; Suciu, Daniela, Szabad Románia/România Liberă; Szovjetunió Budapesti Nagykövetsége, Szovjetunió

1988/44, 1988. 07. 21. Bukarest, Baráti találkozó miatt rendőri retorzió, Mutatók: Horváth Andor; Teodorescu, Alin, A Hét; Bukaresti Egyetem

1988/45, 1988. 07. 25. Bukarest, Alin Teodorescu cikke a falurombolásról, Mutatók: Horváth Andor; Teodorescu, Alin, A Hét; Bukaresti Egyetem; Előre

1988/46, 1988. 07. 25. Torockó – Körösfő – Korond, Egyelőre nem bontják Torockót, Körösfőt és Korondot, Mutatók: , Nádas

1988/47, 1988. 07. 27. Kolozsvár, Újabb adalékok a településrendezéshez, Mutatók:

1988/48, 1988. 07. 28. Kolozsvár, Magyar és román nyelvű tiltakozó röpirat a romániai falurombolás ellen, Mutatók:

1988/49, 1988. 07. 28. Kolozsvár – Marosvásárhely, Az erdélyi magyar diákokat Kárpátokon túli román középiskolákba kényszerítik, Mutatók: , RSZK Nevelési- és Tanügyminisztériuma, Maros megye; Kolozs megye; Hargita megye

1988/50, 1988. 07. 30. Kolozsvár – Marosvásárhely – Temesvár, A bukaresti magyar nagykövetség nem tudja tejesen pótolni a megszűntetett kolozsvári konzulátus szerepét, Mutatók: , Magyar Népköztársaság Kolozsvári Főkonzulátusa

1988/51, 1988. 08. 01. Kolozsvár, Újabb diszkriminációs intézkedések a romániai könyvtárakban, Mutatók: Tudoran, Dorin; Szőcs Géza; Georgescu, Vlad

1988/52, 1988. 08. 13. Bukarest, Betörtek egy magyar diplomata lakásába, Mutatók: Iklódy Gábor, román rendőrség/Milícia

1988/53, 1988. 09. 07. Nagyvárad, Hírek a Nagyváradi Református Egyházkerületből, Mutatók: Papp László; Józsa Imre; Balog Béla; Tőkés László; Székely Béla, Nagyváradi Református Egyházkerület , Végvár

1988/54, 1988. 09. 08. Nagyvárad – Kolozsvár – Csíkszereda, Megváltozott a Szabad Európa román adásának a hangneme, Mutatók: Roșca, Cornel; Csoóri Sándor, Szabad Európa Rádió; Szabad Románia/România Liberă; Magyar Demokrata Fórum; Magyar–Román Baráti Társaság

1988/55? , Valamilyen beadványról, illetve tiltakozásról van szó, de csak a jelentés 2. oldala van meg. A HPT 1989/21 sz. április 3-i jelentéséből arra következtetek, hogy az említett beadvány a Tőkés által kezdeményezett falurombolást elítélő, 19 lelkész által aláírt memorandum lehet., Mutatók:

1988/56, 1988. 09. 11. Marosvásárhley – Szováta, Középiskolásokat kényszerítenek szülőföldjüktől távolra, Mutatók: , Vrancea megye; Kézdivásárhely; Székelykeresztúr

1988/57, 1988. 09. 12. Csíkszereda, 150 érettségizett diák megtagadta a kihelyezést, Mutatók: , Zsil-völgye

1988/58, 1988. 09. 14. Vaja, Nyugaton maradt egy erdélyi református lelkész, Mutatók: Fazekas Sándor, Kolozsvári Református Egyházkerület; Református Egyház, Német Szövetségi Köztársaság

1988/59, 1988. 09. 16. Kolozsvár – Marosvásárhely – Szováta , Tanévnyitó csak románul, Mutatók:

1988/60? , , Mutatók:

1988/61, 1988. 09. 30. Nagyvárad, A Securitate ügynöke románellenes jelszavakat festett egy, az országba érkező vonatra, Mutatók: Grósz Károly; Ceaușescu, Nicolae, Securitate, Magyarország

1988/62? , , Mutatók:

1988/63? , , Mutatók:

1988/64, 1988. 11. 05. Budapest, A magyar rektori konferencia állásfoglalása a romániai falurombolási tervekkel kapcsolatban, Mutatók: , Budapesti Műszaki Egyetem; Jövő Mérnöke, Magyar Rektori Konferencia; ENSZ; UNESCO

1988/65, 1988. 11. 08. Kolozsvár, Ellenzékiekkel szembeni újabb fellépések Erdélyben, Mutatók: Cornea, Doina; Szőcs Rahel; Wrabel Zoltán; Chelu, Ivan Peter, Kolozsvári Egyetem; Securitate

1988/66, 1988. 11. 04. Nagyvárad, A román vámszervek megtagadták egy nagyobb gyógyszerszállítmány behozatalát az országba, Mutatók: , Bors; Magyarország

1988/67, 1988. 11. 13. Budapest, Román titkosrendőri akciók a magyar fővárosban, Mutatók: Müller, Herta; Wagner, Richard; Totok, William, Szabad Románia/România Liberă

1988/68, 1988. 11. 18. Budapest, Egy magyar diplomata kiutasításának háttere, Mutatók: Györfi Károly; Chira, Ioan; Ceaușescu, Nicolae; Veres, Nicolae; Pop, Traian, Securitate; Magyar Népköztársaság Kolozsvári Főkonzulátusa, Marosvásárhely

1988/69, 1988. 11. 19. Kolozsvár, Röpcédulák jelentek meg Kolozsváron a brassói tüntetés évfordulóján, Mutatók: , román rendőrség/Milícia

1988/70, 1988. 11. 19. Nagyvárad, Erdélyben új magyar szamizdat lap jelent meg, Mutatók: , Kiáltó Szó; Ellenpontok

1988/71, 1988. 11. 20. Kolozsvár, Az 1988-ban a kolozsvári egyetem matematika szakán végzett magyar nemzetiségű diákok kihelyezési listája, Mutatók: , Kolozsvári Egyetem

1988/72, 1988. 11. 23. Csíkszereda, 750 középiskolás megtagadta az iskolai kitelepítést, Mutatók: , Hargita megye; Órománia (Regat)

1988/73, 1988. 11. 25. Nagyvárad, Securitate ügynökei emberkereskedelmet folytatnak, Mutatók: , Securitate, Magyarország; Diószeg; Érsemlyén; Körtvélyes; Mihályfalva

1988/74, 1988. 11. 26. Tusnádfürdő, Tusnádfürdő lakosai megvédték a magyar iskolát, Mutatók:

1988/75, 1988. 11. 28. Kolozsvár, Bizonyos jelek arra utalnak, hogy Románia visszakozik a falurombolási tervet illetően, Mutatók: Beuran, Grigore

1988/76, 1988. 11. 29. Marosvásárhely, Újabb magyarellenes oktatásügyi diszkrimináció, Mutatók:

1988/77, 1988. 11. 30. Brassó, Rendőri intézkedések a brassói megmozdulás első évfordulóján, Mutatók: , Securitate; Európa Parlament; román rendőrség/Milícia, Szeben; Kolozsvár; Bukarest

1988/78, 1988. 12. 03. Marosvásárhely – Temesvár, Marosvásárhelyi és temesvári orvosgyakornokok kihelyezési listája, Mutatók: , Iași-i Egyetem; RSZK Egészségügyi Minisztériuma, Órománia (Regat)

1988/79, 1988. 12. 10. Nagyvárad, Egy erdélyi római katolikus templomban már csak román nyelven lehet misézni, Mutatók: Dászkál László; Mirt, Mihai; Tamîian, Coriolan, Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye; Görög Katolikus Felekezet; Román Ortodox Egyház

1989 [1989B.pdf]

1989/1, 1989. 01. 03. Kolozsvár, Elhunyt Demény Dezső, Mutatók: Demény Dezső, ENSZ; Securitate; Korunk; Román Kommunista Párt, Torockó

1989/2, 1989. 01. 04. Bukarest, Securitate-ügynök a Kriterion főszerkesztői posztján, Mutatók: Szilágyi Dezső; Botár Emma, Kriterion; Előre; Securitate

1989/3, 1989. 01. 27. Nagyvárad, Élelmiszert koboznak el a román vámosok, Mutatók: Ceaușescu, Nicolae, Magyarország; Nagylak; Bors

1989/4, 1989. 01. 28. Szatmárnémeti, Magyarországra szökött egy magasrangú román biztonsági tiszt, Mutatók: Popescu ezredes; Pacepa, Ion Mihai, Securitate, III. Igazgatóság – Kémelhárítás/ Direcția a III-a – Contrainformații, Pete

1989/5, 1989. 01. 30. Marosvásárhely, Propagandafilm készül Romániában az ottani magyarság helyzetéről, Mutatók: Hajdú Győző, Securitate, Disznajó; Magyarország

1989/6, 1989. 02. 02. Nagyvárad, Szigorítások a magyar-román határon, Mutatók: Ceaușescu, Nicolae, RSZK Belügyminisztériuma, Magyarország

1989/7, 1989. 02. 04. Kolozsvár, A román kormányzat ismét tagadja, hogy lett volna „román holocaust”, Mutatók: Pascu, Ștefan, Izrael; Nagyszeben; Torda

1989/8, 1989. 02. 15. Kolozsvár, Betiltották a Márton Áron ünnepségeket, Mutatók: Márton Áron; Cumpănașu; Jakab Antal, Nagyvárad; Brassó; Marosvásárhely; Székelyföld

1989/9, 1989. 02. 16. Kolozsvár, Választások a kolozsvári egyházkerületben, Mutatók: , Kolozsvári Református Egyházkerület

1989/10, 1989. 02. 17. Székelyudvarhely, Erdélyben elhunyt egy AIDS-beteg, Mutatók: Negruțoiu, Rodica

1989/11, 1989. 02. 20. Bukarest, Újabb hatósági beavatkozás a Kriterion szerkesztőségének munkájába, Mutatók: Nagy István, Kriterion

1989/12, 1989. 02. 22. Székelykeresztúr, 14 diákot éjjel a titkosrendőrségre szállítottak, Mutatók: , Securitate, Órománia (Regat)

1989/13, 1989. 02. 24. Csíkszereda, Újabb romániai tilalmak a magyar nyelv használatát illetően, Mutatók: Lucaci, Steluța; Vrabie, Nicu; Dolgu, Gheorghe, Agerpres

1989/14, 1989. 02. 26. Csíkszereda, Adminisztratív intézkedésekkel próbálja Bukarest eltusolni a falurombolás tényét, Mutatók: , Csíkpálfalva; Csíkszépvíz

1989/15, 1989. 03. 01. Sepsiszentgyörgy, Házkutatások és megfélemlítések a magyar diplomatákkal fennálló kapcsolatok miatt, Mutatók: Ferences István; Lányi Szabolcs, Securitate; Magyar Népköztársaság Bukaresti Nagykövetsége, Bukarest; Magyarország

1989/16, 1989. 03. 05. Kézdivásárhely, Újabb áldozatot követelt a rendőri önkény, Mutatók: Keresztes András; Augustin, Costache; Ștefan hadnagy; Agache őrnagy; Csáki Ferenc, Securitate, Felsőlemhény

1989/17, 1989. 03. 15. Temesvár, Átmeneti őrizetbe vettek egy erdélyi magyar ellenzéki papot, Mutatók: Tőkés László; Tőkés András, Securitate, Marosvásárhely

1989/18, 1989. 03. 15. Bukarest – Kolozsvár, Fenyegető leveleket kaptak vezető erdélyi magyar értelmiségiek, Mutatók: Bordán Tibor; Bodor András; Cs. Gyimesi Éva; Demény Lajos; Fazekas János; Gálfalvy Zsolt; Horváth Andor; Kányádi Sándor; Lányi Szabolcs; Szilágy N. Sándor, Securitate

1989/19, 1989. 03. 16. Szatmárnémeti, Agyonlőttek egy magyar nemzetiségű kiskorút Romániában, Mutatók: Pécsi Norbert Artúr, Securitate; román rendőrség/Milícia, Nagyvárad; Arad; Temesvár

1989/20, 1989. 03. 27. Nagyvárad, Húsvét Romániában, Mutatók: , Mezőtelegd

1989/21, 1989. 04. 03. Temesvár, Tőkés László erdélyi magyar ellenzéki papot elbocsátották állásából, Mutatók: Tőkés László; Borsi Zsigmond; Kovács József; Papp László; Nicolae Corneanu, Securitate

1989/22, 1989. 04. 04. Temesvár, A Securiatate emberei terrorizálják az egyházi előjárokat, Mutatók: Tőkés László; Kádár István; Balázs József; Gergely István; Anachlat barát, Securitate, Kolozsvár; Szárhegy; Csobotfalva

1989/23, 1989. 04. 05. Kolozsvár, Egy kolozsvári diákújság szerkesztőjét összeverte a Securitate, Mutatók: Kiss Botond; Molnár Gusztáv; Ágoston Vilmos; Tamás Gáspár Miklós; Szőcs Géza, Napoca Universitară; Securitate

1989/24, 1989. 04. 07. Kolozsvár, A településrendezés jegyében újabb falu- és városrészeket bontottak le, Mutatók: , Szászfenes

1989/25, 1989. 04. 10. Csíkszereda, Csíkszeredán nagyfokú munkanélküliség várható, Mutatók:

1989/26, 1989. 04. 17. Nagyvárad, Az új vámrendelkezés Románia további albanizálódását eredményezi, Mutatók: Ceaușescu, Nicolae, Biharpüspöki

1989/27, 1989. 04. 18. Csíkszereda, A magyarországi árukat azonnal Bukarestbe küldik, Mutatók:

1989/28, 1989. 04. 19. Kolozsvár, Ellenzékiek címére továbbra is fenyegető levelek érkeznek, Mutatók: Răceanu, Mircea; Cornea, Doina, Román Szocialista Köztársaság Főügyészsége

1989/29, 1989. 04. 26. Budapest, Neves román emigránsok tárgyaltak Budapesten, Mutatók: Berindei, Mihnea; Zamfirescu, Dinu, Emberi Jogok Román Ligája; BBC; Limes; Erdélyi Magyar Hírügynökség; Magyar Emberi Jogok Alapítvány, Moldávia

1989/30, 1989. 05. 05. Budapest, Az Erdély Szövetség a szélsőjobboldal gyűjtőtáborává válnék?, Mutatók: Köteles Pál; Halász Péter; Csiki László; Nagy László; Pozsgay Imre; Szűrös Mátyás, Erdélyi Szövetség

1989/31, 1989. 05. 05. Budapest, A menekülthelyzet alakulása, Mutatók: , Szabad Románia/România Liberă; Magyar Nemzet; Népszabadság, Magyarország

1989/32, 1989. 05. 06. Budapest, Magyar sajtószemle, Mutatók: Stefano, Roberto di ; Köteles Pál; Halász Péter; Csiki László; Nagy László, Magyar Nemzet; UNESCO; ENSZ; Történelmi Műemlékek és Helyek Nemzetközi Tanácsa (ICOMOS); Egyházak Világtanácsa; Erdélyi Szövetség

1989/33, 1989. 05. 06. Budapest, Megemlékezés a romániai terror egyik gyermekáldozatáról, Mutatók: Pécsi Norbert Artúr; Dragon Pál; Stofán György; Hornyák József, Mindszenty Emlékbizottság; Függetlenségi Párt, Szatmárnémeti; Népliget

1989/34, 1989. 05. 07. Székelykeresztúr, 6 diákot újra megkínzott a titkosrendőrség, Mutatók: , Securitate, Bákó (Bacău) megye

1989/35, 1989. 05. 10. Nagyvárad, Magyar vezetők eltávolítása állásaikból, Mutatók: Barabás László; Soiom, Viorica; Zágoni Jenő; Chealfa, Bogdan; Csernátoni György; Cazacu, Gigel, Csíkszeredai Múzeum; Sepsiszentgyörgyi Megyei Múzeum; Maros megyei Területrendezési és Talajjavítási Hivatal (IEELIF)

1989/36, 1989. 05. 12. Kolozsvár, Sztrájk egy kolozsvári gyárban, Mutatók: , Tehnofrig; Securitate

1989/37, 1989. 05. 13. Kézdivásárhely, A falurombolás módszerként: helységösszevonás, Mutatók: , Gelence, Haraly

1989/38, 1989. 05. 17. Budapest, Csehszlovák hatósági intézkedés Erdélyi menekültekkel szemben, Mutatók: , Erdélyi Magyar Értelmiségi Egyesület; Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Szövetsége (CSEMADOK)

1989/39, 1989. 05. 17. Marosvásárhely, Sütő Andrást életveszélyesen megfenyegették, Mutatók: Sütő András; Cornea, Doina, Kossuth Rádió; Vasárnapi Újság; Securitate, Magyarország

1989/40, 1989. 05. 30. Marosvásárhely, Egy volt politikai foglyot továbbra is korlátoznak szabad mozgásában, Mutatók: Páll Béla, Securitate

1989/41, 1989. 06. 04. Csíkszereda, Securitate ügynökök által elkövetett újabb gyilkosság, Mutatók: , Securitate; román rendőrség/Milícia, Csíkszentdomokos; Balánbánya

1989/42, 1989. 06. 05. Kolozsvár, Újabb falvak kerültek fel a rombolási tervek listájára, Mutatók: , Kolozsvári Megyei Tervező Intézet, Ajtony; Ploșcaș; Szind; Katona; Palatka; Magyaró; Récekeresztúr; Magyarújfalu

1989/43, 1989. 06. 10. Marosvásárhely, Sütő András írót kihallgatta a román titkosrendőrség, Mutatók: Sütő András, Új Élet; Securitate; Kossuth Rádió

1989/44, 1989. 06. 11. Marosvásárhely, Kulturális megemlékezések tilalma az erdélyi templomokban, Mutatók: Fülöp Dénes, Securitate

1989/45, 1989. 06. 11. Marosvásárhely, Magyar temetők pusztítása Erdélyben, Mutatók: , Abafa; Vajdaszentivány

1989/46, 1989. 06. 14. Nagyvárad, Román csapatösszevonások a magyar határ mentén, Mutatók: , Arad; Magyaroszág

1989/47, 1989. 06. 21. Kolozsvár, Letartóztatták Cs. Gyímesi Évát, Mutatók: Cs. Gyimesi Éva; Cornea, Doina , Securitate

1989/48, 1989. 06. 26. Kolozsvár, Cs. Gyímesi Évát kompromittálni igyekszik a román Securitate, Mutatók: Cs. Gyimesi Éva; Cornea, Doina , Securitate

1989/49, 1989. 06. 27. Kolozsvár, Rendőri intézkedések a magyar televízió műsorát nézőkkel szemben, Mutatók: , Magyar Televízió; román rendőrség/Milícia; Securitate, Feleki-tető; Kerekdomb

1989/50, 1989. 06. 27. Nagyvárad, A turizmust csökkenteni hivatott újabb vámrendelkezések Romániában. Újabb intézkedések a lakosság izolálására, Mutatók: , Bukarest

1989/51, 1989. 06. 28. Kolozsvár, A csángó falvak sorsára jutottak az erdélyi települések, Mutatók: , román rendőrség/Milícia, Torockó; Nagyvárad

1989/52, 1989. 06. 29. Kolozsvár, A végzős magyar hallgatók kihelyezése, Mutatók: , Kolozsvári Egyetem, Brassó; Szamosújvár; Ialomița megye; Iași megye; Vaslui megye; Botoșani megye; Prahova megye

1989/53, 1989. 06. 30. Kolozsvár, Torda múltjának lassú felszámolása, Mutatók: , Torda

1989/54, 1989. 06. 30. Kolozsvár, Bözödújfalu a térképen már nem létezik, Mutatók: , Maros megye; Órománia (Regat)

1989/55, 1989. 07. 04. Kolozsvár, Újabb magyar nyelvű lapot akarnak megszüntetni Romániában, Mutatók: Bajor Andor; Fodor Sándor; Kányádi Sándor; Farkas János; Tarr László; Murádin László; Soó Zöld Margit, Napsugár; Haza Sólymai

1989/56, 1989. 07. 05. Kolozsvár, Romániában ismét csökkentették a magyar tagozat osztályainak számát, Mutatók: , Kovászna; Maros megye; Marosvásárhely

1989/57, 1989. 07. 08. Székelyudvarhely, Minisztériumi brigád érkezett a székelyföldi magyar oktatás újabb korlátozása végett, Mutatók: , Nagykend

1989/58, 1989. 07. 09. Temesvár, Kényszermunkára kötelezik az érettségizett diákok zömét, Mutatók: , Motru-vidék

1989/59, 1989. 07. 10. Nagykároly – Kolozsvár, Bukarest támadást készít elő a magyarországi tömegkommunikációs eszközök ellen, Mutatók: , Securitate; Kossuth Rádió; Magyar Távirati Iroda, Szatmárnémeti

1989/60, 1989. 07. 15. Marosvásárhely, Újabb, a papság kapcsolatait korlátozó intézkedések várhatók, Mutatók: Dumitru, Costea, Egyházügyi Hivatal

1989/61, 1989. 07. 20. Kolozsvár, Romló munkakörülmények és egyre fokozódó környezetszennyezés, Mutatók: , Dési Vegyipari Kombinát; Dicsőszentmártoni Vegyipari Kombinát; Kolozsvári Gyógyszerkutató Intézet; Terapia Gyógyszergyár; Marosvásárhelyi Vegyipari Kombinát; Kiskapusi Műgumi Alapanyaggyár

1989/62, 1989. 08. 01. Budapest, Román szolidaritási nyilatkozat Tőkés László mellett, Mutatók: Tőkés László, Magyar Televízió – Panoráma

1989/63, 1989. 08. 02. Budapest, A román királyról készített potréfilm bemutatását követően Románia megtorló válaszlépéseket tett Magyarországgal szemben, Mutatók: Pop, Traian; Vajda György, Magyar Népköztársaság Külügyminisztériuma; Magyar Televízió – Panoráma

1989/64, 1989. 08. 02. Nagyvárad, A magyar parasztságot sújtó kereskedelmi korlátozások, Mutatók: , román rendőrség/Milícia, Kolozsvár

1989/65, 1989. 08. 06. Nagyvárad, A nagyváradi Szent László templom lebontását tervezik a közeljövőben, Mutatók:

1989/66, 1989. 08. 07. Marosvásárhely, A marosvásárhelyi orvosi egyetemre bejutottak nemzetiségi statisztikája, Mutatók: , Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézet

1989/67, 1989. 08. 08. Kolozsvár – Temesvár, A kolozsvári és temesvári egyetem műszaki karaira bejutottak nemzetiségi statisztikája, Mutatók: , Kolozsvári Egyetem; Temesvári Egyetem

1989/68, 1989. 08. 08. Kolozsvár – Temesvár, A magyar nyelvű oktatást korlátozó újabb intézkedések Romániában, Mutatók: , Székelyföld; Hargita megye

1989/69, 1989. 08. 12. Temesvár, Tőkés László, erdélyi református lelkész helyzete továbbra is bizonytalan, Mutatók: Tőkés László; Papp László; Nagy Gyula, Református Egyház; Magyar Televízió; román rendőrség/Milícia, Szilágy megye; Menyő

1989/70? , , Mutatók:

1989/71, 1989. 08. 13. Kolozsvár, Abortusztörvény és következményei Romániában, Mutatók: , bukaresti Funden kórház

1989/72, 1989. 08. 14. Kolozsvár, Egyházi könyv selejtpapírként, Mutatók:

1989/73, 1989. 08. 15. Kézdivásárhely, Hivatalos meghívásra belga delegáció utazott Romániába a falurombolás „ellenőrzése” végett, Mutatók: , Operation Village Roumain, Belgium; Szentkatolna; Bukarest

1989/74, 1989. 08. 16. Csíkszereda, Vallásellenes megnyilvánulások Székelyföldön, Mutatók: Szakács Lajos; Németh László; György Tibor; Sebestyén Ottó; Gergely István, Securitate; román rendőrség/Milícia, Csíksomlyó

1989/75, 1989. 08. 25. Bukarest, Az augusztusi „nemzeti ünnep” romániai eseményei, Mutatók: Ceaușescu, Nicolae, Párttörténeti Múzeum; RSZK Belügyminisztériuma; román rendőrség/Milícia, Csíkszereda; Balánbánya; Bukarest

1989/76, 1989. 08. 25. Csíkszereda, Rendszerellenes megnyilvánulás Csíkszeredában, Mutatók: , Securitate; román rendőrség/Milícia

1989/77, 1989. 08. 28. Marosvásárhely, Minimális változások néhány fejadagra vásárolható élelmiszer mennyiségében, Mutatók:

1989/78, 1989. 08. 29. Csíkszereda, Újabb magyarnyelvű iskolai osztályok felszámolása a Székelyföldön, Mutatók: , RSZK Nevelési- és Tanügyminisztériuma, Hargita megye; Csíksomlyó; Énlaka; Etéd

1989/79, 1989. 09. 05. Kolozsvár, Cs. Gyímesi Évát továbbra is megfigyelés alatt tartja a titkosrendőrség, Mutatók: Cs. Gyimesi Éva; Cornea, Doina; Combes, Michel, Securitate

1989/80? , , Mutatók:

1989/81, 1989. 09. 06. Marosvásárhely, Magyarellenes diszkrimináció a katonai sorozásokon, Mutatók: , Kolozsvári Egyetem, Craiova

1989/82, 1989. 09. 08. Kolozsvár, Kiváltságok a pártelit számára, Mutatók: , Bukarest

1989/83, 1989. 09. 10. Csíkszereda, A magyar tannyelvű osztályok felszámolását célzó újabb akciók a Székelyföldön, Mutatók: , Hargita megye; Csobotfalva; Csíksomlyó; Marosvásárhely

1989/84, 1989. 09. 11. Budapest, A menekültek helyzetével foglalkozó elemzés jelent meg Budapesten, Mutatók: , ENSZ; Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés; Szabad Európa Rádió; Menedék Bizottság; Magyar Demokrata Fórum

1989/85, 1989. 09. 12. Csíkszereda, Újabb intézkedés a nemzeti hagyományok felszámolására, Mutatók: , Hargita megye; Csatószeg

1989/86, 1989. 09. 13. Arad, Újabb egyházi és rendőri intézkedések Tőkés László ellen, Mutatók: Tőkés László; Papp László; Unterweger Tibor; Szalay Gusztáv; Nagy Gyula, Securitate; román rendőrség/Milícia, Nagyvárad

1989/87, 1989. 09. 14. Budapest, Lengyel turistákat bántalmaztak a román határőrök, Mutatók: , Országos Mentőszolgálat; Polska Agencja Prasowa (Lengyel Hírügynökség); Budapesti Lengyel Nagykövetség; Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hivatal; RSZK Külügyminisztériuma, Biharpüspöki; Magyarország

1989/88, 1989. 09. 22. Marosvásárhely, Tusnádfürdői iskolasztrájk a magyar tannyelvű oktatás megszüntetése miatt, Mutatók: , Tusnádfürdő; Szentkeresztbánya; Hargita megye

 
 
kapcsolódók
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983 – 1989
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web