Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983 – 1989

    folyóiratok   » Erdélyi Magyar Hírügynökség
  » Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983 – 1989  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  összes lapszám » 1985 »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőim

 
 

 
 

1985 [1985B.pdf]

1985/1, 1985. 01. 03. Nagyvárad, Marosvásárhely, Kolozsvár, Bukarest, Összegző jelentés a Protestáns Egyház helyzetéről, Mutatók: Papp László; Száraz György; Nagy Gyula, Kolozsvári Református Egyházkerület; Securitate; román rendőrség/Milícia, Sepsiszentgyörgy; Marosvásárhely; Kolozsvár; Nagyvárad

1985/2, 1985. 01. 05. Kolozsvár, Temesvár, Újabb intézkedésekkel korlátozzák Románia szerte a magyar szerzők dalműveinek műsorratűzését, Mutatók: , Kolozsvári Magyar Opera, Kolozsvári Román Opera

1985/3, 1985. 01. 06. Marosvásárhely, Őrizetbevételek a „Székely Mártírok” emlékművének megkoszorúzását követően, Mutatók: Török László; Sütő András, Új Élet; Securitate

1985/4, 1985. 01. 08. Arad, Az aradi határátkelőhelyen bevezették az általános testi motozást, Mutatók: , Nagyvárad

1985/5, 1985. 01. 30. Bukarest – Nagyvárad, Romániában egyedül a rendőrautók közlekedését nem korlátozzák, Mutatók: , román rendőrség/Milícia

1985/6, 1985. 02. 02. Kolozsvár, Romániában megszűnt a rádióadás a kisebbségek nyelvein, Mutatók: , Román Rádió

1985/7, 1985. 02. 10. Szatmár, Félhivatalos támadás Beke György író ellen. A kisebbségekkel szembeni fellépés tömegmozgalmi méreteinek megteremtése Romániában, Mutatók: Beke György; Rotarescu, Gheorghe , A Hét

1985/8, 1985. 02. 11. Zilah, A román állambiztonsági szervek agresszív fellépése azokkal szemben, akik a magyar televízió műsorát akarják nézni, Mutatók: , Magyar Televízió; Securitate; román rendőrség/Milícia

1985/9, 1985. 03. 03. Bukarest, Újabb baleset történt Románia legnagyobb olajfinomítójában, Mutatók: , Ploiești

1985/10, 1985. 03. 04. Csíkszereda, Betiltották Beke György és Domokos Géza csíkszeredai előadását, Mutatók: Beke György; Domokos Géza, Securitate; román rendőrség/Milícia

1985/11, 1985. 03. 05. Kolozsvár – Marosvásárhely, A román belügyminisztérium rendelettel tiltotta meg, hogy családtagok együtt utazhassanak külföldre, Mutatók: , RSZK Belügyminisztériuma

1985/12, 1985. 03. 11. Brassó, Újabb utazási korlátozások Romániában, Mutatók: , CFR

1985/13, 1985. 03. 12. Szatmárnémeti, A romániai vámhatóságok újabb visszaélései, Mutatók: , Daróc

1985/14, 1985. 03. 12. Kolozsvár, Veszélyben a kolozsvári képzőművészeti főiskola és a konzervatórium, Mutatók: Feszt László, id. , Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola; Gheorghe Dima Zeneművészeti Főiskola; RSZK Nevelési- és Tanügyminisztériuma

1985/15, 1985. 03. 15. Kolozsvár, Újra bevezetik a kötelező román nyelvvizsgát, Mutatók: , Kolozsvári Egyetem; RSZK Nevelési- és Tanügyminisztériuma

1985/16, 1985. 03. 15. Kolozsvár, Erdélyszerte újabb ellátási zavarok tapasztalhatók, Mutatók:

1985/17, 1985. 03. 16. Kolozsvár, A magyar és a német nyelvű rádióstúdiók felszámolása, Mutatók:

1985/18, 1985. 03. 17. Marosvásárhely, Személyi változás a marosvásárhelyi Securitate élén, Mutatók: Király Károly; Szőcs Géza; Bataga ezredes, Securitate; Ellenpontok

1985/19, 1985. 03. 18. Kolozsvár, Rejtett áremelések Romániában, Mutatók:

1985/20, 1985. 03. 19. Kolozsvár, A gázkorlátozások miatt Erdélyben több lakóház felrobbant, Mutatók: , román rendőrség/Milícia, Nagyenyed

1985/21, 1985. 03. 19. Bukarest, A Politikai Végrehajtó Bizottság végérvényesíteni akarja a jelenlegi energiakorlátozásokat, Mutatók: , RKP Központi Bizottsága; RKP Politikai Végrehajtó Bizottsága

1985/22, 1985. 03. 22. Bukarest, Újabb terv a nemzetiségi felsőoktatás korlátozására, Mutatók: , RKP Központi Bizottsága; Kolozsvári Egyetem; Marosvásárhelyi Színművészeti Főiskola; RSZK Nevelési- és Tanügyminisztériuma

1985/23, 1985. 03. 25. Kolozsvár, A hatóságok attól tartottak, hogy a képviselőválasztások időtartama alatt a lakosság „megbecsteleníti” a Ceaușescu-portrékat, Mutatók: , Securitate; román rendőrség/Milícia

1985/24, 1985. 03. 26. Nagyvárad, A román állambiztonsági szervek tíz órán keresztül vallattak egy amerikai állampolgárt, Mutatók: , Securitate, Bors

1985/25, 1985. 03. 30. Bákó (Bacău), A Csángóföld néhány falujában a román hatóságok teljes mozgástilalmat vezettek be, Mutatók: , román rendőrség/Milícia, Lészped

1985/26, 1985. 04. 02. Sepsiszentgyörgy, Ismételt kísérlet a Székelyföld nemzeti homogenitásának megbontására, Mutatók:

1985/27, 1985. 04. 02. Kolozsvár, Romániában visszavonták a külföldi utazásokra vonatkozó múlthavi korlátozást, Mutatók: , román rendőrség/Milícia; Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Kormánya

1985/28, 1985. 04. 04. Dés, Több mint egy hónapig tartó vallatássorozat Erdélyben. Hírügynökségünk munkatársai által készített beszámoló az év végén foganatosított romániai állambiztonsági visszaélésekről, Mutatók: , Magyar Szocialista Munkáspárt; Securitate, Beszterce; Csíkszereda; Nagyvárad; Sepsiszentgyörgy; Temesvár; Székelyudvarhely; Zilah

1985/29, 1985. 04. 05. Nagybánya, Gyakori eset, hogy a magyar osztályokat román végzettségű, magyarul gyengén tudó tanerőkre bízzák, Mutatók: , Felsőbánya

1985/30, 1985. 04. 07. Nagyvárad, Gyűléseken szólítják fel a pedagógusokat az egyházakkal és a vallási neveléssel szembeni kíméletlenebb fellépésre, Mutatók: , Román Ortodox Egyház; Gyulafehérvári Római Katolikus Teológia; Református Egyház

1985/31, 1985. 04. 03. Temesvár, Erdélyben több, magyar népi hagyományokat őrző táncházat bezártak, Mutatók: , M-stúdió; Thália színjátszócsoport, Kolozsvár

1985/32, 1985. 04. 10. Kolozsvár, Megszüntetik a kolozsvári lapidárium középkori és újkori gyűjteményét, Mutatók: , Kolozsvári Múzeum

1985/33, 1985. 04. 16. Bukarest, A moszkvai vezetés a magyarországi reformok követését ajánlja Ceausescunak, Mutatók: Dăscălescu, Constantin; Ceaușescu, Nicolae, Szovjet Kommunista Párt, Moszkva

1985/34, 1985. 05. 02. Kolozsvár, Jelentés a román határőri szervek által az 1983-as és 1984-es évben elkobzott magyar nyelvű könyvek és sajtótermékek valószínű mennyiségéről, Mutatók:

1985/35, 1985. 05. 05. Marosvásárhely, Továbbra is érvényben marad Romániában a családtagok közös utazását tiltó rendelet, Mutatók: , Magyarország; Német Szövetségi Köztársaság; Ausztria

1985/36, 1985. 05. 10. Marosvásárhely, Tévesnek bizonyult egy román állambiztonsági tiszt büntetésszámba menő leváltásáról elterjedt hír, Mutatók: Király Károly; Bataga ezredes, Securitate; román rendőrség/Milícia

1985/37, 1985. 05. 10. Torda, Újabb kísérletek történnek arra, hogy jelentős erdélyi magyar régiókat elszigeteljenek a külvilágtól, Mutatók: , Securitate; román rendőrség/Milícia, Torockó; Kolozsvár; Kalotaszeg; Csángóföld

1985/38, 1985. 05. 30. Csíkszereda, A román hatóságok az idén is igyekezték megfélemlíteni azokat, akik az erdélyi magyarság hagyományos, pünkösd alkalmával rendezett csíksomlyói vallási-nemzeti ünnepségein részt vettek, Mutatók: Pálfi Géza, Securitate; román rendőrség/Milícia, Csíksomlyó

1985/39, 1985. 05. 30. Kolozsvár, Újabb dokumentum az erdélyi magyarság fokozódó jogfosztásáról. Szőcs Géza és Király Károly javasolja, egy az „ENSZ” által ellenőrzött nemzetiségvédelmi világszervezet létrehozását, Mutatók: Szőcs Géza; Király Károly; Kós Károly, ENSZ; RKP Központi Bizottsága; RKP Politikai Végrehajtó Bizottsága; Ellenpontok

1985/40, 1985. 05. 31. Marosvásárhely, Romániában a tél következményeit még most sem mérték fel teljesen. További baleset és kárjelentések, Mutatók:

1985/41, 1985. 06. 02. Nagyvárad, A román állambiztonság emberei megkínoztak egy római katolikus lelkészt, Mutatók: Csillik János, Securitate

1985/42, 1985. 06. 05. Kolozsvár, A román hatóságok által elkövetett politikai, vagy kulturális jogsértések alakulása az 1984/85-ös időszakban, Mutatók: , román rendőrség/Milícia, Sepsiszentgyörgy; Nagyvárad; Biharpüspöki

1985/43, 1985. 06. 10. Szék, Japán folklór-kutatókat utasítottak ki Romániából, Mutatók: , Securitate, Kolozsvár

1985/44, 1985. 06. 18. Szatmárnémeti, Szatmárnémetiben az idei érettségi vizsgák a nemzetiségi tudat elleni fellépés jegyében zajlottak le, Mutatók:

1985/45, 1985. 06. 30. Kolozsvár, A kalotaszegi parasztoktól elkobozzák azokat a mezőgazdasági termékekét, amelyeket Kolozsvárott kívánnak értékesíteni, Mutatók: , román rendőrség/Milícia, Kalotaszeg; Magyarvista

1985/46, 1985. 06. 10. Kolozsvár, Szőcs Géza költőt kihallgatta a román állambiztonság, Mutatók: Szőcs Géza; Király Károly; Tudoran, Dorin , Securitate; ENSZ

1985/47, 1985. 07. 03. Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad, A két elkövetkező hónapban tejesen megszűnik a húsellátás Erdély néhány megyéjében, Mutatók: , Securitate; román rendőrség/Milícia

1985/48, 1985. 07. 05. Kolozsvár, A Kolozsvárott ténykedő román erőszakszervezet módszerei. Hogyan szolgálja a hatalmi appararátus egésze a politikai elnyomást, Mutatók: , Securitate; román rendőrség/Milícia, Marosvásárhely

1985/49, 1985. 07. 05. Kolozsvár – Marosvásárhely, Tiltakozás a nemzetiségi oktatás ifjabb korlátozása miatt. Az anyanyelven történő felvételi vizsgák körüli polémia, Mutatók: , RKP Központi Bizottsága; Kolozsvári Egyetem; Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézet

1985/50, 1985. 07. 14. Kolozsvár, Legalább három személyt súlyosan bántalmaztak a kolozsvári securitátén, Mutatók: , Securitate

1985/51, 1985. 07. 23. Kolozsvár, Egy fiatal erdélyi református lelkész újabb tiltakozó akciója, Mutatók: Tőkés László; Tőkés István, Kolozsvári Református Püspökség, Református Szemle, Székelyudvarhely

1985/52, 1985. 07. 24. Szatmárnémeti, Szatmárnémetiben csökkentik a magyar tannyelvű osztályok számát. Megfélemlítették az intézkedés ellen tiltakozó szülőket, Mutatók:

1985/53, 1985. 07. 26. Nagyvárad, Nagyváradi jelentés a magyar tannyelvű középiskolai osztályok csökkentéséről. A magyar nyelvű oktatás rovására román osztályokat létesítettek a város egyetlen eddig teljesen magyar nyelvű iskolájában, Mutatók:

1985/54, 1985. 07. 28. Nagvárad, Egyházi dokumentumokat koboznak el Romániában. Még annak a veszélye is fennáll, hogy a román hatóságok megsemmisítik a református egyház eddig még megőrzött anyakönyvi dokumentumait, Mutatók: Juhász István, Református Egyház

1985/55, 1985. 07. 30. Nagyvárad, Egy, a magyar nyelv használatát tiltó utasítást adott ki a Bihar megyei Tanfelügyelőség, Mutatók:

1985/56, 1985. 08. 30. Gyergyószentmiklós, Egy posztumusz könyvből kifolyólag, a román rendőrség a szerző rokonságát zaklatja, Mutatók: Csibi Istvánné, román rendőrség/Milícia, Gyergyóditró

1985/57, 1985. 08. 02. Sepsisentgyörgy, Életveszélyes állapotban van egy rendőrök által összevert színész, Mutatók: Barkó György, román rendőrség/Milícia

1985/58, 1985. 08. 04. Bukarest, A csángók magyar eredetét vitató könyv jelent meg Romániábán. A Román állam nacionalista célokra igyekszik kihasználni a szentszék jóindulatát, Mutatók: Mărtinaș, Dimitru; Pálfi Géza; II. János Pál, Gyulafehérvári Római Katolikus Püspökség; Iași-i Római Katolikus Püspökség; Szentszék

1985/59, 1985. 08. 04. Kolozsvár, Tőkés László tiltakozó nyilatkozata, Mutatók: Tőkés László; Tőkés István; Nagy Gyula; Székely Károly, Református Egyház; Kolozsvári Református Püspökség; Református Szemle, Dés

1985/60, 1985. 08. 10. Sepsiszentgyörgy, Egy erdélyi szinészt súlyosan bántalmazott a rendőrség. Az ügy részletei, Mutatók: Barkó György, román rendőrség/Milícia

1985/61, 1985. 08. 11. Kolozsvár, Kritikus hangvételűnek tekintett cikkei miatt, indexre tették Romániában a Pravda néhány számát, Mutatók: , Pravda, Moszkva

1985/62, 1985. 08. 14. Kolozsvár, A Román Rádió és Televízió kisebbségi nyelveken sugárzott műsorainak mennyiségi adatai az 1975-1985-ös periódusban, Mutatók: , Román Rádió; Román Televízió

1985/63, 1985. 08. 14. Nagyvárad, A Román kormányzat ujabb betelepítésekkel igyekszik megbontani az erdélyi magyarság nemzeti, kulturális és demográfiai egységét, Mutatók: Ceaușescu, Nicu , Székelyhíd

1985/64, 1985. 08. 17. Nagyvárad, Romániában töbeket féléves kényszermunkára ítéltek a Magyar Rádió és Televizió adásainak írásbeli rögzítése, valamint ezen anyagok másolása és terjesztése miatt, Mutatók: , Magyar Rádió; Magyar Televízió; román rendőrség/Milícia, Belényes; Szatmárnémeti

1985/65, 1985. 08. 17. Nagyvárad, Kísérlet a kolozsvári Magyar Színház felszámolására, Mutatók: , Kolozsvári Magyar Színház

1985/66, 1985. 08. 20. Marosvásárhely, Belügyi alkalmazottak a külföldi vendégek inzultálására, Mutatók: , Securitate

1985/67, 1985. 08. 21. Bákó (Bacău), Egyes források gyakran életveszélyesnek ítélik a csángóvidék megközelítését, Mutatók: Kányádi Sándor, Securitate; román rendőrség/Milícia, Csángóföld

1985/68, 1985. 08. 22. Sepsiszentgyörgy, A román hatóságok tovább korlátozták a nemzetiségi nyelvek használatát, Mutatók:

1985/69, 1985. 08. 22. Sepsiszentgyörgy, A színmagyar vidékeken is megszűntek a magyar iskolák, Mutatók: , Kovászna megye; Hargita megye; Neamț megye

1985/70, 1985. 08. 22. Sepsiszentgyörgy, A zömében magyarok lakta vidékeken, nemlétező tanügyi állásokba fiatal román értelmiségieket neveznek ki, Mutatók: , RSZK Nevelési- és Tanügyminisztériuma, Bukarest; Hargita megye

1985/71, 1985. 08. 23. Kolozsvár, A román rendőrség 1 kilogramm kávéért agyonvert egy embert**, Mutatók: , román rendőrség/Milícia

1985/72, 1985. 08. 25. Kolozsvár, További nyomás nehezedik azokra, akik ingadoznak elfogadni az egyetem utáni kényszerkihelyezéseket, Mutatók: , Kolozsvári Egyetem; Petrozsényi Bányaművek; Nagybányai Bányaművek

1985/73, 1985. 08. 25. Kolozsvár, Száz protestáns lelkészre lenne szükség, miközben a kolozsvári teológiai intézetbe a hatóságok csak hat lelkésznövendék felvételét engedélyezték, Mutatók: , Protestáns Teológiai Intézet

1985/74, 1985. 08. 27. Kolozsvár, Ma már nem csak a frissen végzett magyar értelmiséget fenyegeti az a veszély, hogy el kell hagyja szülőföldjét, Mutatók:

1985/75, 1985. 08. 28. Ditró, Tragikusra fordult egy erdélyi politikai elítélt helyzete, Mutatók: Páll Béla; Illyés Gyula, román rendőrség/Milícia, Gyergyóditró; Jilava

1985/76, 1985. 09. 28. Nagyvárad, Tovább folyik Nagyváradon a katolikus lelkészek terrorizálása, Mutatók: Csillik János; Sălăjan, Ioan, Securitate; Szabad Európa Rádió

1985/77, 1985. 09. 30. Kolozsvár, Ügyészi intézkedés követi az erdélyi magyar értelmiség védelmében benyújtott petíciót, Mutatók: Kányádi Sándor, Nemzeti Dolgozók Tanácsa

1985/78, 1985. 10. 04. Kolozsvár, Újabb házkutatások Erdélyben, Mutatók: Visky András; Szőcs Géza; Cs. Gyimesi Éva; Wrábel Zoltán; Tabacu, Marius, Securitate; Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet – Kulturális Fórum, Szatmárnémeti; Budapest

1985/79, 1985. 10. 05. Nagybánya, „Itt a magyar oktatás halálra van ítélve” nyilatkozta egy főtanfelügyelő helyettes, Mutatók: , RSZK Nevelési- és Tanügyminisztériuma, Máramaros

1985/80, 1985. 10. 05. Nagybánya, Szőcs Géza üzenete a nemzetközi kulturális fórum résztrvevőihez, Mutatók: Szőcs Géza, Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet – Kulturális Fórum; Ellenpontok, Budapest

1985/81, 1985. 10. 13. Bukarest, A román hatóságok meg akarják szüntetni a „Művelődés” cimű folyóiratot, Mutatók: , Művelődés; Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet – Kulturális Fórum

1985/82, 1985. 10. 13. Bukarest, Folytatódnak a hatósági megtorlások egy katolikus pap ellen, Mutatók: Csillik János; Sălăjan, Ioan; Raț, Ioan; Matos Ferenc; Diszkál István, Securitate, Szabad Európa Rádió, Margitta

1985/83, 1985. 10. 16. Kolozsvár – Marosvásárhely, Egyre több hír érkezik a rendőri állambiztonsági szervek Erdélyben történő garázdálkodásairól, Mutatók: , Securitate; román rendőrség/Milícia

1985/84, 1985. 10. 16. Kolozsvár, Többé nem indítanak magyar évfolyamokat a kolozsvári zeneiskola alsó tagozatán, Mutatók: , Kolozsvári Zeneművészeti Középiskola; RSZK Nevelési- és Tanügyminisztériuma, Marosvásárhely

1985/85, 1985. 10. 18. Kolozsvár, Újabb korlátozások a kolozsvári egyetem magyar szakán, Mutatók: , Kolozsvári Egyetem, Órománia (Regat)

1985/86, ? , , Mutatók:

1985/87, 1985. 10. 19. Marosvásárhely, A román securitáte házkutatást tartott egy erdélyi szociográfusnál azt követően, hogy Budapesten újra kiadták könyvét, Mutatók: Bözödi György, Securitate, Kolozsvár

1985/88, 1985. 10. 24. Kolozsvár, -, Mutatók:

1985/89, 1985. 10. 25. Kolozsvár, A romániai egyetemi kihelyezések statisztikája. Összefoglaló jelentés II., Mutatók: Balogh Edgár; Beke György; Kányádi Sándor; Cs. Gyimesi Éva, Kolozsvári Egyetem; Napsugár; Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézet; RSZK Nevelési- és Tanügyminisztériuma

1985/90, 1985. 11. 02. Kolozsvár, Január 1-től Románia drasztikusan csökkenteni akarja a turistaforgalmat Magyarországgal, Mutatók: , román rendőrség/Milícia; RSZK Belügyminisztériuma

1985/91, 1985. 11. 04. Temesvár, Megszűnik a temesvári magyarnyelvű könyvkiadás, Mutatók: , Facla Kiadó; Kriterion, Kolozsvár

1985/92, 1985. 11. 28. Kolozsvár, Az erdélyi magyar katolikusok püspökét a román hatóságok megakadályozták abban, hogy részt vehessen a II. rendkívüli szinóduson, Mutatók: Robu, Ioan; Jakab Antal, II. Rendkívüli Püspöki Szinódus, Vatikán; Gyulafehérvár

1985/93, 1985. 11. 30. Bukarest, Ceaușescu mezőgazdasági termékeket fog szállítani Lengyelországba, miközben Romániában éhinség van. Miért vállalkozott Jaruzelski egy magyar-ellenes közös közlemény aláírására?, Mutatók: Ceaușescu, Nicolae; Jaruzelski, Wojciech, Varsói Szerződés, Lengyelország

1985/94, 1985. 11. 30. Marosvásárhely, Sütő András nem utazhat Magyarországra, Mutatók: Sütő András, Nemzeti Színház; román rendőrség/Milícia, Budapest

1985/95, 1985. 12. 03. Kolozsvár, A Kolozs megyei egészségügy helyzete — nemzetiségi szempontból, Mutatók: Bálint István; Mureșan, Gheorghe , Kolozs megye

1985/96, 1985. 12. 07. Székelyudvarhely, Választási csalás a székelyudvarhelyi egyházmegyében, Mutatók: Nagy Gyula; Tóth János; Hegyi István; Nagy Dániel; Székely Károly; Papp László; Hoinărescu Țepeș, Horea; Tunyogi Csapó Gyula, Református Egyház, Nagyvárad; Csíkszereda; Kolozsvár

1985/97, 1985. 12. 08. Kolozsvár, Román folyóiratok újra támadják Magyarországot, Mutatók: Nagybaconi Nagy Vilmos; Bibó István; Groza, Petru; Ruffy Péter; Ceaușescu, Nicolae; Aninoiu, Dimitru; Ceaușescu, Ilie, România Literară; Kritika; Romania Today; Contemporanul; Hungria; Historia; Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet – Kulturális Fórum; Akadémiai Könyvkiadó; Hazafias Népfront, Budapest; Magyarország

1985/98, 1985. 12. 08. Marosvásárhely, A román hatóságok megakadályozták egy erdélyi magyar író drámajanak budapesti bemutatóját, Mutatók: Sütő András, Artisjus, Bukarest

1985/99*, 1985. 12. 12. Nagyvárad, Újabb rendelkezés intézkedik arról, hogy a magyar képzőművészeti alkotásokat el kell tüntetni az erdélyi múzeumok és galériák gyűjteményeiből, Mutatók:

1985/100*, 1985. 12. 15. Marosvásárhely, Intézkedés történt egy muzeális értékű magyar irodalmi hagyaték megsemmisítésére, Mutatók:

1985/101*, 1985. 12. 15. Bukarest, Bejelentették a "Művelődés" című folyóirat megszüntetését, Mutatók:

1985/102*, 1985. 12. 16. Székelyudvarhely, A székelyföldi magyar oktatás felszámolása, Mutatók:

1985/103*, 1985. 12. 20. Kolozsvár, Kányádi Sándor kórházba került, Mutatók:

1985/104*, 1985. 12. 23. Bukarest, Újabb, a történelmi tényeket meghamisító dokumentumokat tettek közzé Romániában, Mutatók:

 
 
kapcsolódók
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983 – 1989
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web